Stefan Östersjö

Stefan Östersjö

Universitetslektor

Stefan Östersjö

Repetition, resonance and discernment

Författare

  • Kathleen Coessens
  • Henrik Frisk
  • Stefan Östersjö

Editor

  • Darla Crispin
  • Bob Gilmore

Avdelning/ar

  • Musikhögskolan i Malmö

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Handbook on Musical Experimentation

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Leuven University Press

Ämne

  • Arts

Status

Published