Stefan Östersjö

Stefan Östersjö

Universitetslektor

Stefan Östersjö

Lumen naturalis: intuition, habitus and imagination

Författare

  • Stefan Östersjö

Editor

  • Peter Berry

Avdelning/ar

  • Musikhögskolan i Malmö

Publiceringsår

2012

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

If I were a Drongo Bird

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Malmö Academy of Music, Lund University

Ämne

  • Arts

Status

Published