Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ämneslärarutbildning i musik/Instrumental Ensemble

ANTAGNING 2018 | ÄMNESLÄRARUTBILDNING I MUSIK (IE)

sopransax

Antagningsprov för 2018

LÄNKAR TILL ANMÄLAN

Hur går antagningen till?

Från anmälan till antagningsprov – läs om antagningen steg för steg

Vilken utbildning söker du?

Allmän information om antagningsproven till Ämneslärarutbildningen i musik (IE) 2018.
Först måste du välja till vilken eller vilka utbildningar samt vilka musikhögskolor du tänker söka. Det är viktigt att du hämtar all information du behöver via varje enskild musikhögskolas egen hemsida. Utbildningarna kan ha olika benämningar, ha olika behörighetskrav och antagningskrav och skilja sig åt på en rad andra punkter.

Vid Musikhögskolan i Malmö kan du söka till  Ämneslärarutbildning i Musik med inriktning mot Gymnasieskolan, benämnd (IE).

OBS! Din prioritering är viktig! Den skola du helst vill gå på ska ha prioritet 1 (ett)! Din första prioritering är också på den skolan du gör dina G-prov, gemensamma prov.

Du som vill göra mer än ett spelprov inom samma genrer, fast på olika instrument måste maila ditt andra instrument till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se, pga att man endast kan ange ett instrument (1:a valet) på antagning.se.

Vilka prov ska du göra?
När du bestämt dig för vilka utbildningar och till vilka skolor du vill söka, finner du information om behörighet och prov på respektive skolas hemsida. Du måste själv se till att du får göra alla prov som krävs. Om du inte blivit kallad till alla prov bör du kontakta aktuell skola. Du ska vara beredd att i samband med proven även visa godkänd legitimation. Antagningsprov görs för att pröva den särskilda behörigheten och används ofta som urvalsinstrument för antagning till de olika utbildningsalternativen.

• Gemensamma prov (G-prov) till ämneslärarutbildningarna
Till ämneslärarprogrammet med inriktning musik (IE) är vissa antagningsprov gemensamma för alla musikhögskolor. Proven kallas G-prov och benämnes G1, G2, G3. Proven kan vara olika utformade, men har gemensamma bedömningskriterier. Godkänt provresultat på G-prov vid en musikhögskola kan tillgodoräknas vid en annan. G-proven genomförs endast en gång och på en skola, i första hand vid den musikhögskola du satt som första prioritet bland dina sökalternativ på www.antagning.se. Godkända G-prov vid antagningsomgång 2017 kan vid begäran tillgodoräknas. Detta skall i så fall meddelas till respektive skola.

Läs mer om G-proven här.

Lokala prov L-prov
Sökande till Ämneslärarutbildningen i musik för gymnasieskolan (IE), skall förutom G-prov även genomföra Lokala prov (L-prov) vid den musikhögskola ansökan avser. De lokala proven gäller som krav för särskild behörighet och ligger till grund för urval.
Till IE-utbildningen vid Musikhögskolan i Malmö genomförs L-prov på ett huvudinstrument eller i sång inom klassisk musik, jazz, rock, folkmusik, Singer-Songwriter, blandade genrer och Sång- genrefri ingång.
Inom Ämneslärarutbildningen mot Gymnasieskolan kan du redan från årskurs 1 välja att studera med en ämnesprofilering inom Arrangering/Komposition, Kör eller Rytmik. Till dessa profileringar genomförs också ett prov, utöver provet på huvudinstrument eller i sång.

L-Proven är utformade på olika sätt beroende på val av huvudinstrument, genre och eventuell profilering. Provresultat från de lokala proven i Malmö (LM-prov) är endast giltiga vid antagning till Musikhögskolan i Malmö.

Läs mer om Lokala proven, L-prov här

När ska du göra proven?
Tidpunkterna för antagningsprov finns angivna på respektive Musikhögskolas hemsida. I Malmö sker proven till Ämneslärarutbildningarna i musik (IE) i vecka 20.

Var ska du göra proven?
Till Ämneslärarutbildningarna i musik gör du G-proven i första hand vid den skola du angivit som högsta prioritet (prioritet 1) i din ansökan.

Hur ansöker du till utbildningarna?
Ansökan sker via www.antagning.se tidigast 15 mars 2018 och senast 16 april

OBS! du måste vara noga med hur du prioriterar i din ansökan. Den prioriteringen ligger sedan till grund för antagning.

Vilken behörighet behöver du?
För antagning till Ämneslärarutbildningarna i musik (IE) krävs både grundläggande och särskild behörighet enligt Områdesbehörighet 6c (Engelska B och Samhällskunskap A) samt godkända antagningsprov. Grundläggande behörighet innebär i princip slutbetyg från gymnasieskola. Mer information om grundläggande behörighet finner du på bl.a. www.studera.nu

Hur sker antagning och urval?
Om du blir antagen till den utbildning du angett som högsta prioritet, stryks du automatiskt från övriga sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du angett som prioritet 2 står du kvar som reserv på ditt första sökalternativ, men alternativen under prioritet 2 stryks osv.

Om antalet sökande med godkända provresultat överstiger antalet utbildningsplatser sker urvalet på följande sätt:
- till IE-utbildningen genom resultaten av de lokala proven

Kompletterande handlingar
Kompletterande handlingar som styrker behörighet eller en eventuell ansökan om undantag från behörighetskraven, ska skickas in i samband med anmälan på www.antagning.se. Observera att du inte ska skicka sådana handlingar till respektive musikhögskola. Följ den instruktion som du finner på www.antagning.se under ”mina sidor”. Om du fortfarande går i gymnasieskolan ges du en villkorad grundläggande behörighet med kravet att styrka din behörighet genom att komplettera din ansökan med ditt slutbetyg senast den 21 juni 2018.

Funktionsnedsättning
Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som t.ex. dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, eller en fysisk funktionsnedsättning har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen är anpassad till din funktionsnedsättning och utformas av respektive skola i samråd med dig. För att få adekvat stöd måste du därför i samband med ansökan anmäla din funktionsnedsättning till berörd skola.

Obs! Viktig information för träblåsare
Det finns stipendier att söka för träblåsare Signe och Edvin Malmqvists stipendiefond för träblåsare delar ut stipendier årligen. Utlysning sker under vårterminen och kan sökas även av dem som deltar i antagningsproven till Musikhögskolan i Malmö. OBS! Sista ansökningsdag, den 15 maj 2018.

Läs mer om stipendier träblås

Sidansvarig:

Kontaktinformation – Ämneslärarutbildning i musik

Pia Remheden administratör

Pia Remheden Eriksson
Utbildningsadministratör
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 76
pia [dot] remheden_eriksson [at] mhm [dot] lu [dot] se

 

Tommy Lindskog

Tommy Lindskog
Utbildningsledare/Lektor
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 99
tommy [dot] lindskog [at] mhm [dot] luse