Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Antagning till Ämneslärarutbildningen i musik 2020

Antagningsomgången för 2019 är nu avslutad. Nästa möjlighet att ansöka blir 15/3–15/4 2020.

Rock

Till ämneslärarutbildningen i musik ska du göra ett antal antagningsprov:

1. "Lokalt prov" (L-prov) på ditt huvudinstrument: Görs på varje skola som du söker till.
2. "Gemensamma prov" (G-prov): Tre delprov som är gemensamma för alla musikhögskolor i Sverige. Dessa gör du på den skola som du har som prio 1 i din ansökan.

Aktuellt just nu

Antagningsbesked mailas ut nationellt från antagning.se 11 juli. Sista svarsdag är den 26 juli.

Provinformation

Provinformation för respektive inriktning, L-prov
Information om G-prov
Provinformation om särskild Ãmnesfördjupning

Kallelse till antagningsprov

Antagningsproven sker vecka 20 2020. Kallelse skickas via mail till den adress du angivit på antagning.se. Du kommer att kallas till prov på huvudinstrument (L-prov) samt gemensamma prov (G-prov).

Viktiga datum inför ansökan 2020:

15/3 Antagningen öppnar för ansökan på www.antagning.se
15/4 Antagningen stänger för ansökan
16/4-22/4 Kallelse till antagningsprov skickas ut via mail till den adress du angav i ansökan
Vecka 20 Antagningsprov
Vecka 22 besked om godkända/underkända antagningsprov skickas ut
20/6 Sista datum för komplettering av gymnasiebetyg eller andra handlingar
11/7 Slutligt antagningsbesked skickas ut till den adress du angav i ansökan
26/7 Sista svarsdag
1/8 Andra antagningsbeskedet skickas ut

Vilka inriktningar finns att söka för Ämneslärarexamen?

Blandad genre
Folk- och världsmusik
Jazz
Klassisk
Pop/rock
Singer-song writer
Sång- genrefri ingång
Du kan söka till mer än en inriktning genom antagning.se, och du kan även söka på mer än ett instrument inom samma inriktning om du anmäler detta till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom.)
Om du vill addera en särskild ämnesfördjupning inom kör, rytmik eller arrangering/komposition kan du anmäla dig till ett särskilt nivåprov. Detta prov äger rum vid höstterminsstarten, och anmälan kan göras under perioden 1/5- 15/6. Länken för anmälan finner du här:
Anmälan till särskild ämnesfördjupning

Funktionsvariation

Om du har en dokumenterad funktionsvariation som t ex dyslexi, nedsatt syn eller hörsel eller en fysisk funktionsvariation har du möjlighet att få stöd i samband med antagningsproven. Hjälpen är anpassade till din funktionsvariation och utformas av respektive skola i samråd med dig. För att få adekvat stöd måste du därför anmäla din funtkonsvariation. Maila till: lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se (Lena Hallabro)

Behörighet

För antagning till Ämneslärarutbildningarna i musik krävs både grundläggande och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6c (engelska B och Samhällskunskap A), samt godkända antagningsprov. Du ansvarar själv för att dina betyg finns registrerade på antagning.se. Mer information om grundläggande behörighet finner du på  www.studera.nu.
Om antalet behöriga sökande med godkända provresultat överstiger antalet utbildningsplatser sker urvalet på följande sätt:
- i första hand genom resultaten på de lokala proven på huvudinstrumentet
- i andra hand genom gymnasiebetygen
Om du blir antagen till den utbildning du angett som högsta prioritet stryks du automatiskt från övriga sökalternativ. Om du blir antagen till den utbildning du sökt som prioritet 2 står du kvar som reserv på ditt förstahandsval men alternativen under prioritet 2 stryks osv.
Din prioritering är alltså viktig! Den skola du helst vill gå på ska du ge prioritet 1. Det är också där du gör dina prov.

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som styrker behörighet eller en eventuell ansökan om undantag från behörighetskraven ska skickas in i samband med anmälan på www.antagning.se. Se instruktion under mina sidor. Om du fortfarande går i gymnasieskolan ges du en villkorad grundläggande behörighet med kravet att styrka din behörighet genom att komplettera din ansökan med ditt slutbetyg innan den 20 juni 2020.

Sidansvarig:

Kontaktinformation – Ämneslärarutbildning i musik

Sara EngblomSara Engblom
Utbildningsadministratör
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 19
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se

 

Lena Hallabro

Lena Hallabro
Bitr. utbildningsledare
Musiklärarutbildningens kansli
+46 (0)40-32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se