Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Övriga behörighetsgivande prov

Konstnärliga kandidatprogram i musik

Här hittar du viktig information om de övriga behörighetsgivande prov som du behöver göra i samband med antagningsproven under antagningsveckan i Malmö.


Jag vill veta mer om övriga behörighetsgivande prov för sökande till:
Konstnärlig Kandidatutbildning: Symfoniorkesterinstrument
Konstnärlig Kandidatutbildning: Sång
Konstnärlig Kandidatutbildning: Piano
Konstnärlig Kandidatutbildning: Gitarr
Konstnärlig Kandidatutbildning: Blockflöjt
Konstnärlig Kandidatutbildning: Cembalo
Konstnärlig Kandidatutbildning: Jazz/Improvisation
Konstnärlig Kandidatutbildning: Folk- och Världsmusik
Konstnärlig Kandidatutbildning: Individuell Studiegång
Konstnärlig Kandidatutbildning: Komposition
Konstnärlig Kandidatutbildning: Arrangering/Komposition, klassisk inriktning
Konstnärlig Kandidatutbildning: Arrangering/Komposition, jazzinriktning
Konstnärlig Masterutbildning: Komposition
Konstnärlig Masterutbildning: Komposition (Diplom)


Information om hur musikteoriprovet används vid de olika musikhögskolorna i Sverige.

Vill du ha flera övningsprov? Här hittar du övningsprov från de andra musikhögskolorna.
 


Övriga behörighetsgivande prov (Symfoniorkesterinstrument, Blockflöjt, Sång)
För att bli erbjuden en plats vid den Musikerutbildning du har anmält dig till behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:
• Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
• Godkänt resultat på Pianoprov

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har fått godkänt resultat på första spelprovsomgången. Detta meddelas i regel direkt efter avslutad provomgång. Du gör ditt MT-prov i samband med antagningsproven på den musikhögskola som du har rankat som 1:a-prioritet i din anmälan på www.antagning.se. Du får bara göra ditt MT-prov vid ett tillfälle varje ansökningsomgång. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:
• visa grundläggande kunskaper i musiklära
• visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
• visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Provexempel musiklära
Provexempel satslära (klassisk inriktning)
Provexempel på fullt godkänd, enkel lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning
Provexempel på möjlig avancerad (utbyggd) lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning
Övningsprov i Gehör G2.2
Övningsprov i Gehör facit G2.2
Övningsprov Gehör, MP3 filer (Innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Samtliga övningsuppgifter som ovan, men nedan kan man välja vilken/vilka övningar man vill göra samt i vilken ordning man vill göra dem:

Uppgift 1. Intervall
Uppgift 2. Treklangens toner
Uppgift 3. Treklangens omvändningar
Uppgift 4. Ackordtyper
Uppgift 5. Rytm A
Uppgift 5. Rytm B
Uppgift 5. Rytm C
Uppgift 5. Rytm D
Uppgift 6. Musik och notbild
Uppgift 7. Musik och notbild
Uppgift 8. Musik och notbild


Pianoprov
Pianoprov gör du som har fått godkänt resultat på första spelprovsomgången. För antagning till Musikhögskolan i Malmö krävs att pianoprovet genomförs i Malmö. Provet genomförs av samtliga sökande till Symfoniorkesterinstrument – Kandidat, Blockflöjt – Kandidat och Sång – Kandidat.

Under pianoprovet genomför du följande moment:
• ett eget valt stycke
• en á prima vista-uppgift
• helkadenser i dur och moll inom tonarter med högst tre förtecken utförda i traditionell stämföring.

Provexempel a vista piano II
Provexempel kadenser piano II
 


Övriga behörighetsgivande prov (Gitarr-klassisk, Piano-klassisk, Cembalo, Individuell Studiegång)

För att bli erbjuden en plats vid den Musikerutbildning du har anmält dig till behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:
• Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har fått godkänt resultat på första spelprovsomgången. Detta meddelas i regel direkt efter avslutad provomgång. Du gör ditt MT-prov i samband med antagningsproven på den musikhögskola som du har rankat som 1:a-prioritet i din anmälan på www.antagning.se. Du får bara göra ditt MT-prov vid ett tillfälle varje ansökningsomgång. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:
• visa grundläggande kunskaper i musiklära
• visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
• visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Provexempel musiklära
Provexempel satslära (klassisk inriktning)
Provexempel på fullt godkänd, enkel lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning
Provexempel på möjlig avancerad (utbyggd) lösning av harmoniseringsuppgift i satslära, klassisk inriktning
Övningsprov i Gehör G2.2
Övningsprov i Gehör facit G2.2
Övningsprov Gehör, MP3 filer (Innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Samtliga övningsuppgifter som ovan, men nedan kan man välja vilken/vilka övningar man vill göra samt i vilken ordning man vill göra dem:

Uppgift 1. Intervall
Uppgift 2. Treklangens toner
Uppgift 3. Treklangens omvändningar
Uppgift 4. Ackordtyper
Uppgift 5. Rytm A
Uppgift 5. Rytm B
Uppgift 5. Rytm C
Uppgift 5. Rytm D
Uppgift 6. Musik och notbild
Uppgift 7. Musik och notbild
Uppgift 8. Musik och notbild

 


Övriga behörighetsgivande prov (Jazz/Improvisation)

För att bli erbjuden en plats vid den Musikerutbildning du har anmält dig till behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:
• Godkänt resultat på MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)

MT-prov (prov i musiklära, gehör och satslära)
MT-provet gör du som har fått godkänt resultat på första spelprovsomgången. Detta meddelas i regel direkt efter avslutad provomgång. Du gör ditt MT-prov i samband med antagningsproven på den musikhögskola som du har rankat som 1:a-prioritet i din anmälan på www.antagning.se. Du får bara göra ditt MT-prov vid ett tillfälle varje ansökningsomgång. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

För godkänt resultat i MT-provet skall du:
• visa grundläggande kunskaper i musiklära
• visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
• visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Provexempel musiklära
Provexempel satslära (Jazz/Improvisation)
Övningsprov i Gehör G2.2
Övningsprov i Gehör facit G2.2
Övningsprov Gehör, MP3 filer (Innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Samtliga övningsuppgifter som ovan, men nedan kan man välja vilken/vilka övningar man vill göra samt i vilken ordning man vill göra dem:

Uppgift 1. Intervall
Uppgift 2. Treklangens toner
Uppgift 3. Treklangens omvändningar
Uppgift 4. Ackordtyper
Uppgift 5. Rytm A
Uppgift 5. Rytm B
Uppgift 5. Rytm C
Uppgift 5. Rytm D
Uppgift 6. Musik och notbild
Uppgift 7. Musik och notbild
Uppgift 8. Musik och notbild

 


Övriga behörighetsgivande prov (Folk- och Världsmusik)

För att bli erbjuden en plats vid den Musikerutbildning du har anmält dig till behöver du förutom godkända spelprov ha följande provresultat efter genomförda prov:
• Godkänt resultat på Teoriprov FVM

Teoriprov FVM
Teoriprovet-FVM gör du som har fått godkänt resultat på första spelprovsomgången. Detta meddelas i regel direkt efter avslutad provomgång. Provet är obligatoriskt för sökande till Folk- och Världsmusiker och genomförs i Malmö samband med övriga antagningsprov. Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

Teoriprovet innehåller följande delar:

  • Musiklära: Provmomentet avser att mäta dina kunskaper i musiklära. Du ska i denna del av provet visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter, tidsvärden för noter och pauser samt rätt benämna olika modus.  
  • Musik och notbild: Du får lyssna på och skriva ner en melodi.
  • Flerstämmighet/Tvåstämmighet: Detta provmoment avser att mäta din förmåga att skapa över- eller understämma till en given melodi och givna ackord. Din uppgift är att skriva en över- eller understämma som passar till den givna melodistämman och ackordbeteckningarna.
  • Komposition: Här får du välja mellan två olika modus och skriva en enstämmig melodi i fritt vald stil.

Övningsprov för Teoriprov FVM

1. Musiklära, FVM

2. Musik och Notbild, FVM
Ljudfil 95BPM Musik och Notbild
Ljudfil 120BPM Musik och Notbild

3. Tvåstämmighet, FVM

4. Komposition, FVM
 


Kompositionsutbildningar och Komposition/Arrangering
Du som söker till någon av kompositionsutbildningar eller Komposition/Arrangering gör särskilda prov som ersätter ovanstående prov. Du hittar övningsproven för din valda inriktning här:
Komposition Diplom, Komposition - masternivå, Komposition - kandidatnivå
Arrangering/Komposition, klassisk inriktning - kandidatnivå
Arrangering/komposition, jazzinriktning - kandidatnivå

Övningsprov i Gehör G2.2
Övningsprov i Gehör facit G2.2
Övningsprov Gehör, MP3 filer (Innehåller samtliga övningsuppgifter)

Aural practice test in English

Samtliga övningsuppgifter som ovan, men nedan kan man välja vilken/vilka övningar man vill göra samt i vilken ordning man vill göra dem:

Uppgift 1. Intervall
Uppgift 2. Treklangens toner
Uppgift 3. Treklangens omvändningar
Uppgift 4. Ackordtyper
Uppgift 5. Rytm A
Uppgift 5. Rytm B
Uppgift 5. Rytm C
Uppgift 5. Rytm D
Uppgift 6. Musik och notbild
Uppgift 7. Musik och notbild
Uppgift 8. Musik och notbild

 


Fler övningsprov

Vill du ha flera övningsprov? Här hittar du övningsprov från de andra musikhögskolorna:
Övningsprov från Musikhögskolan i Örebro
Övningsprov från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

 

Sidansvarig: