Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jazz/Improvisation

KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I MUSIK

Instrumental / Sång
Musikerutbildning – Kandidatprogram

Ansök här
Öppnas för anmälan 1 december 2020

Du anmäler dig på www.antagning.se. Med din ansökan ska du bifoga arbetsprover enligt den information som finns att läsa i provinformationen. Arbetsproverna laddar du upp till Musikhögskolan i Malmö via länken nedan. Läs provinformationen noga så att du skickar rätt handlingar och att dessa är i rätt format. För att din ansökan ska ses som komplett ska samtliga filer och dokument vara uppladdade enligt anvisningarna senast den 25 januari 2021. Efter detta datum kommer din ansökan att hanteras som sen anmälan och du kan då missa din möjlighet att bli erbjuden en plats på den utbildning du söker.

Provinformation

Antagningsprovet sker i två omgångar. För att bli erbjuden en plats behöver du förutom godkänt resultat på dina båda spelprov, också ha godkända resultat på övriga behörighetsgivande prov. 

PROV PÅ HUVUDINSTRUMENT – SPELPROV
Delprov I

Delprov I genomförs i år helt och hållet digitalt genom att du som sökande lämnar in arbetsprover i form av videoinspelningar. Läs mer om inspelningskvalitet, format och tidsramar längre ner på den här sidan.

 • Du ska förbereda och spela in 2 låtar/sånger av olika karaktär. Minst en av de låtar du skickar in ska vara en originalkomposition eller en personlig bearbetning/tolkning av en låt skriven av någon annan. Låtarna framför du tillsammans med egen grupp med valfri sättning (versioner där du spelar play-a-long är tillåtna). Du ska improvisera på båda de låtar du framför. Om du spelar ett kompinstrument (piano, gitarr, bas el trummor) ska du också ackompanjera en annan solist i båda versionerna.

Inspelningarna ska vara uppladdade mot Musikhögskolan i Malmö via länken nedan senast den 25 januari 2021.

En jurygrupp gör en bedömning av de inkomna arbetsproverna och kallar sedan sökande till prov. Kallelsen skickas till den mejladress du uppgav när du gjorde din anmälan. I kallelsen finns uppgifter om datum, tid och plats för proven.

Delprov II
Delprov II äger rum på plats på Musikhögskolan i Malmö då du även genomför övriga behörighetsgivande prov.

Provet innehåller följande delar:

 • Bearbetningsuppgift: Arbetsmaterial till denna uppgift skickas ut via mail till den adress du angav när du gjorde din anmälan på Antagning.se. Uppgiften handlar om att bearbeta ett material och skapa en komplett komposition. Det blir sedan din uppgift att under provet instruera kompgruppen efter din idé och spela en version av låten.
 • Ensembleuppgift: Du får spela en av juryn på förhand utvald låt tillsammans med kompgrupp. Instruktioner ges på plats vid provtillfället. I uppgiften ingår notförståelse, praktiskt gehör, formförståelse samt improvisation över anvisad form.
 • Provet kan också innehålla en kort intervju. 

Här kan du se exempel på de två provmoment (bearbetningsuppgift + ensembleuppgift) som ingår i Delprov II för sökande till Jazz/Improvisation

ÖVRIGA BEHÖRIGHETSGIVANDE PROV
Information om övriga behörighetsgivande prov

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp. 
 • Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden. Du och hela ditt instrument ska vara i fokus under hela filmen. 
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer bör inte överstiga 12 minuter (om inte annat anges i provinformationen). 
 • Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelat med mikrofon i din mobiltelefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Inspelningarna ska laddas upp vi i MP4-format. Andra filformat är ej tillåtna. Din mapp med arbetsprover får ej överstiga 5GB i storlek.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Instruktioner för uppladdning av arbetsprover

Så här gör du:

 1. Kontrollera att du har anmält dig till det program du söker till på www.antagning.se
 2. Samla ihop de videofiler du vill skicka in. Spara dem i MP4-format. Namnge varje fil med titel, dina initialer samt födelsedatum - använd de två första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt formatet år/mån/dag för ditt födelsedatum. Separera uppgifterna med understreck. Filerna namnges enligt följande exempel: 
  Video1_LaJo_990230_JAZZKAND (I exemplet heter den sökande Lars Jonsson med födelsedatum 990230 som söker till ett Kandidatprogram. Nästa fil heter alltså Video2_LaJo_990230_JAZZKAND etc.)
 3. Skapa en ny mapp på datorn. Namnge mappen med förkortningen JAZZKAND_ditt instrument_hela ditt namn_födelsedatum (år/mån/dag). 
  Exempel: JAZZKAND_Gitarr_LarsJonsson_990230 
  Lägg alla dina filer i mappen och spara den på din dator.
 4. Komprimera din mapp till en ZIP-fil (obs! Använd inte RAR-fil, dessa kan vi inte öppna). Mappen får inte överstiga 5GB i storlek.
 5. Öppna länken för uppladdning av arbetsprover. Du hittar länken längre ner på den här sidan - Här laddar du upp dina arbetsprover 
 6. Hämta eller dra in hela mappen från din dator i uppladdningsrutan. Ange samma mailadress som när du gjorde din anmälan på www.antagning.se. Ladda upp!
 7. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse direkt i webbläsaren. Stäng inte webbläsaren förrän uppladdningen är genomförd. 
 8. Om du får problem med uppladdningen av dina arbetsprover ska du höra av dig via mail till admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

OBS! Det är den sökandes ansvar att se till att arbetsproverna är kompletta enligt provbeskrivningen, att de är inlämnade i rätt format och är spelbara. Skicka aldrig dina arbetsprover till admissions-mailen. De hamnar då fel och din ansökan kommer inte att ses som komplett.

Här laddar du upp dina arbetsprover senast den 25 januari 2021.

 

Viktiga datum för din ansökan 2021

Obs! Uppdatering med aktuella datum och upplägg för antagning 2022 kommer publiceras inom kort.

15 januari: Sista anmälningsdag. Anmäl dig till programmet på www.antagning.se

22 januari: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet

25 januari: Sista dag för uppladdning av arbetsprover, delprov I

Början av februari: Kallelse till delprov II skickas till den mejladress du uppgav i din anmälan

5 mars: Sista dag för uppladdning av arbetsprover, delprov II

Vecka 10: MT-prov genomförs digitalt i Canvas (för sökande med godkända arbetsprover, delprov I)

13 april: Antagningsbesked på Mina sidor på www.antagning.se

28 april: Sista dag att tacka ja till din plats på Mina sidor på www.antagning.se

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se