Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kyrkomusik

Kyrkomusikerutbildning, kandidatprogram

Ansök här
Öppnas för anmälan 1 december 2020

Provinformation

Prov till Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik genomförs i år digitalt genom att du som sökande lämnar in arbetsprover i form av videoinspelningar. Läs mer om inspelningskvalitet och format längre ner på den här sidan.

Senast den 1 mars 2021 laddar du upp videoinspelningar där du framför:

Orgel

 • två orgelstycken av olika karaktär.
 • två valfria koraler ur Svenska kyrkans koralbok del 1. Du bör sjunga till. 

Piano

 • ett valfritt klassiskt pianostycke.
 • ett obligatoriskt pianostycke: Carl Nielsen: Folketone Op. 3 Ladda ner noter här
 • pianoackompanjemang efter ackordanalys av valfri melodi (till exempel pop-, rock-, jazz-, eller gospellåt). Du får gärna sjunga till.

Sång

 • två sånger av olika karaktär med ackompanjatör.
 • en psalm ur Psalmboken (1-325) utan ackompanjemang (a capella). Du sjunger två verser. Välj bland följande psalmer

Kördirigering

 • ett självvalt stycke för blandad kör (SATB). Spela körsatsen på piano samt beskriv muntligt hur du avser att arbeta med körinstuderingen av stycket. Ta fasta på sådant som kan vara dilemman och ge förslag på lösningar. Bifoga noter (PDF) på körstycket.
 • ett obligatoriskt körstycke. Dirigera stycket (utan kör) till egen sång/textning av väsentliga musikaliska förlopp. Det är av stor vikt att du med din gestik kan visa på musikaliska parametrar såsom dynamik, frasering och artikulation. Välj ett av följande två körstycken:
  M. Bagge: Kvällsmåne I eller
  U. Sandén: Se, vi går upp till Jerusalem

CV

 • Med dina arbetsprover ska du bifoga ett CV med redogörelse för tidigare musikstudier samt kort beskrivning av nuvarande musikalisk verksamhet. 

PROV I MUSIKTEORI

Provet i musikteori kommer genomföras digitalt i Canvas under vecka 9. För att kunna genomföra provet behöver du ha tillgång till en dator. Mer information kommer.

Satslära

 • Du harmoniserar fyrstämmigt en enkel koralmelodi.
 • Du gör en över- eller understämma till en enkel melodi som är försedd med ackordbeteckningar.
 • Du gör en harmonisk analys av ett givet exempel med hjälp av funktionsbeteckningar (T, Sp etc.).

Gehör

 • Provet visar din förmåga att överföra klingande musik till en notbild.
 • I melodiuppgifterna noterar du de spelade toner som fattas i notbilden. Rytm och tonförråd är givna.
 • I rytmuppgiften noterar du rytmen.
 • I ackorduppgifterna kompletterar du ackordföljderna genom att ringa in något av de ackordalternativ som presenteras i en ruta.

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

 • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp. 
 • Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden. Du och hela klaviaturen ska vara i fokus under hela filmen. 
 • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna.
 • Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelat med mikrofon i din mobiltelefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
 • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus. 
 • Inspelningarna ska laddas upp vi i MP4-format. Andra filformat är ej tillåtna. Din mapp med arbetsprover får ej överstiga 5GB i storlek.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Instruktioner för uppladdning av arbetsprover

Så här gör du:

 1. Kontrollera att du har anmält dig till det program du söker till på www.antagning.se
 2. Samla ihop de videofiler du vill skicka in. Spara dem i MP4-format. Namnge varje fil med titel, dina initialer samt födelsedatum - använd de två första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt formatet år/mån/dag för ditt födelsedatum. Separera uppgifterna med understreck. Filerna namnges enligt följande exempel: 
  Video1_LaJo_990230_KYKAND (I exemplet heter den sökande Lars Jonsson med födelsedatum 990230 som söker till kandidatprogram i Kyrkomusik. Nästa fil heter alltså Video2_LaJo_990230_KYKAND etc.)
 3. Skapa en ny mapp på datorn. Namnge mappen med förkortningen KYKAND_hela ditt namn_födelsedatum (år/mån/dag). 
  Exempel: KYKAND_LarsJonsson_990230 
  Lägg alla dina filer i mappen och spara den på din dator.
 4. Komprimera din mapp till en ZIP-fil (obs! Använd inte RAR-fil, dessa kan vi inte öppna). Mappen får inte överstiga 5GB i storlek.
 5. Öppna länken för uppladdning av arbetsprover. Du hittar länken längre ner på den här sidan - Här laddar du upp dina arbetsprover 
 6. Hämta eller dra in hela mappen från din dator i uppladdningsrutan. Ange samma mailadress som när du gjorde din anmälan på www.antagning.se. Ladda upp!
 7. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse direkt i webbläsaren. Stäng inte webbläsaren förrän uppladdningen är genomförd. 
 8. Om du får problem med uppladdningen av dina arbetsprover ska du höra av dig via mail till admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

OBS! Det är den sökandes ansvar att se till att arbetsproverna är kompletta enligt provbeskrivningen, att de är inlämnade i rätt format och är spelbara. Skicka aldrig dina arbetsprover till admissions-mailen. De hamnar då fel och din ansökan kommer inte att ses som komplett.

Här laddar du upp dina arbetsprover senast den 1 mars 2021

Viktiga datum för din ansökan

15 januari: Sista anmälningsdag. Anmäl dig till programmet på www.antagning.se

22 januari: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet

Början av februari: En kallelse till antagningsprov skickas till den mejladress du uppgav i din anmälan

1 mars: Sista dag för uppladdning av elektroniska arbetsprover

Vecka 9: Prov i musikteori genomföras digitalt i Canvas

13 april: Antagningsbesked på Mina sidor på www.antagning.se

28 april: Sista dag att tacka ja till din plats på Mina sidor på www.antagning.se

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se