Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

Själva anmälan gör du via antagning.se. En kallelse skickas ut till alla dem som genomför en korrekt anmälan. För att kunna komma ifråga för att bli antagen till den konstnärliga utbildningen i musik måste du också göra godkända prov i ditt huvudinstrument och i musikteori. I vissa fall kräver juryn att du framför ett obligatoriskt stycke på ditt huvudinstrument och om du söker flera musikhögskolor måste du göra prov i ditt huvudinstrument på varje skola.

Alla instrumentalister och sångare (förutom pianister, cembalister och gitarrister) som söker till musikerutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö gör även ett pianoprov. Tonsättare skickar in arbetsprov i samband med anmälan. Tydliga instruktioner för varje instrument/inriktning finns på musikhögskolans webbplats. En tid efter antagningsproven får du ett antagningsbesked där det framgår om du är antagen, reservplacerad eller obehörig.

Kandidatprogrammet är en grundläggande högskoleutbildning och masterprogrammet är en avancerad högskoleutbildning. Även om du har förkunskaper från t.ex. ett estetiskt program eller en folkhögskola är det kandidatprogrammet som är första nivån på musikhögskolan.

Masterprogrammet kan du söka om du redan har en grundläggande, konstnärlig högskoleutbildning inom musik. Om du inte har en kandidatexamen från en musikhögskola eller motsvarande ska du alltså söka kandidatprogrammet och för att söka masterprogrammet måste du ha en kandidatexamen eller motsvarande.

Alla som går sista terminen på gymnasiet och bedöms som antagningsbara efter antagningsproven blir godkända med ett villkor på att den gymnasiala utbildningen är slutförd till sommaren.

EU-medborgare är inte avgiftsskyldiga, men måste skicka in en vidimerad passkopia enligt anvisningarna på Antagning.se för att styrka detta. Om detta inte genomförs korrekt anses anmälan ogiltig och du får inte genomföra något antagningsprov.

För att styrka sin avgiftsfrihet måste även nordiska medborgare skicka in en vidimerad passkopia enligt anvisningarna på Antagning.se. Observera att detta även gäller nordiska medborgare som är bosatta i Sverige. Om detta inte genomförs korrekt anses anmälan ogiltig och du får inte genomföra något antagningsprov.

Internationella studenter utanför Norden och EU är avgiftsskyldiga. Det innebär dels att en anmälningsavgift måste betalas enligt anvisningarna på Antagning.se för att du ska få genomföra proven, dels att du måste erlägga en studieavgift om du blir antagen och tackar ja till att gå utbildningen.

Betyg som inte finns registrerade sedan tidigare och den vidimerade passkopian ska skickas till Antagningsservice. När det gäller vissa inriktningar och huvudinstrument efterfrågas repertoarlista, arbetsprov och noter – dessa ska i förekommande fall skickas till Musikhögskolan i Malmö.

Kontrollera vad som gäller just dig genom att läsa den utförliga informationen om respektive inriktning och huvudinstrument!

När du gjort en fotokopia av ditt giltiga pass ska två andra personer bevittna att original och kopia överensstämmer och bekräfta detta genom att skriva ”Vidimeras”, sina namnteckningar, ort, datum samt namnförtydligande och kontaktuppgifter. Den vidimerade passkopian ska sedan skickas till Antagningsservice.

Utländska gymnasiebetyg registrerar du genom att skicka in kopior av giltiga, officiella handlingar till Antagningsservice. Tänk på att det förekommer en viss handläggningstid så gör detta i så god tid som möjligt.

Utländska betyg och examina registrerar du genom att skicka in kopior av giltiga, officiella handlingar till Antagningsservice. Tänk på att det förekommer en viss handläggningstid så gör detta i så god tid som möjligt.

Normalt gör du det gemensamma teoriprovet vid den musikhögskola som du rankat högst vid anmälan. Skulle du dock vara förhindrad att göra teoriprovet vid denna skola tar du kontakt med någon av de övriga skolorna som du söker.

Det gemensamma teoriprovet gör du endast en gång och resultatet gäller för alla skolor. Det kan dock förekomma lokala prov utöver detta, så kontrollera noggrant vad som gäller för just din inriktning och huvudinstrument.

Du rangordnar de utbildningar du söker med den du helst vill gå som nummer ett och så vidare. Om du blir antagen till flera av de utbildningar som du sökt kommer systemet automatiskt att erbjuda dig plats vid den utbildning som du rankat högst.

Om du blir antagen till ditt förstahandsval stryks lägre rankade utbildningsalternativt automatiskt oavsett om du tackar ja eller nej till detta. Avsäger du dig en studieplats som erbjudits dig kommer så således inte få möjlighet att bli antagen vid de utbildningar som du rankat lägre, även om du har gjort ett godkänt antagningsprov.

Om du däremot blir antagen till ett lägre rankat utbildningsalternativ men reservplacerad på ett högre, kan du tacka ja till denna plats och ändå behålla din reservplats. Rangordningen kan inte ändras i efterhand, så var noga med att ranka de utbildningar som du söker utefter var du helst vill gå. Denna hantering sker centralt och är inget som de enskilda musikhögskolorna kan påverka.

Om du framför repertoar som kräver ackompanjemang finns professionella ackompanjatörer på plats vid antagningsproven. De har god erfarenhet av repertoar och behöver endast noter om det handlar om väldigt ovanliga stycken som inte kan räknas som standardrepertoar.

Söker du jazzprogrammet på kandidatnivå ska du skicka noter så att kompgruppen som finns på plats vid ditt prov kan förbereda sig. Läs i provinformationen för din inriktning vad som gäller för dig.

För att få en kallelse måste du ha genomfört en korrekt anmälan via Antagning.se. Kontrollera att alla kompletterande handlingar som krävs finns registrerade hos VHS Antagningsservice i Strömsund! Har du inte skickat in eventuell betalning eller giltiga handlingar som godkänts av handläggare i Strömsund i tid får du inte genomföra antagningsproven.

Antagningsbeskedet får du via Antagning.se några veckor efter antagningsprovet. Om du erbjuds studieplats eller reservplats måste du själv aktivt gå in och tacka ja innan det datum som anges, annars förlorar du platsen.

Normalt är musikhögskolans utbildningar inte öppna för anmälan efter det datum som anges som sista anmälningsdag, men enstaka program kan i undantagsfall öppnas för sen anmälan. Sökande som har gjort en fullgod anmälan inom den ordinarie anmälningstiden har dock alltid företräde.

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se (admissions[at]mhm[dot]lu[dot]se)