Interpretation Diplom

Konstnärligt Masterprogram i Musik

Ansök här
Öppnas för anmälan 1 december 2020

Du anmäler dig på www.antagning.se. Antagningsproven för antagning till Interpretation Diplom kommer att ske genom prov på plats på Musikhögskolan i Malmö under vecka 10 (8-14 mars 2021). Separat kallelse till proven skickas till sökande som har laddat upp de underlag som efterfrågas i provinformationen för programmet. Underlagen ska vara Musikhögskolan i Malmö tillhanda senast den 25 januari 2021. Efter detta datum kommer din ansökan att hanteras som sen anmälan och du kan då missa din möjlighet att bli erbjuden en plats på den utbildning du söker.

Provinformation

När du söker till den här utbildningen ska du ladda upp arbetsprover via länken nedan. Läs först provinformationen och instruktionerna om hur du laddar upp dina arbetsprover noggrant innan du startar uppladdningen.

Sökande till konstnärlig diplomutbildning sång/instrument ska ha genomgått grundläggande musikerutbildning samt ha en bred och omfattande repertoar.

ARBETSPROVER

Till ansökan ska du ladda uppföljande arbetsprover:

 • CV med redogörelse för tidigare musikstudier samt beskrivning av nuvarande musikalisk verksamhet
 • Fullständig repertoarlista
 • Spelsprovsrepertoar: Förteckning över det program du vill framföra under provet. Du ska förbereda 40 minuters program som tydligt uppvisar din musikaliska och konstnärliga nivå. Repertoaren ska spegla olika stilistiska epoker och vi ser gärna att ett av verken representerar nutida musik.
  Ladda ner förteckning över spelprovsrepertoar (skrivbar PDF)

Arbetsproverna ska vara uppladdade mot Musikhögskolan i Malmö via länken nedan senast den 25 januari 2021.

Med utgångspunkt från det material som har inkommit i form av arbetsprover kallas sökande till spelprov på Musikhögskolan i Malmö vecka 10. Kallelsen skickas till den mejladress du uppgav när du gjorde din anmälan. I kallelsen finns uppgifter om datum, tid och plats för proven.

ANTAGNINGSPROV
Ur din spelprovsrepertoar framför du två stycken: det ena väljer du själv, det andra väljer juryn ut vid provtillfället. Juryn kan be om ytterligare kompletteringar ur den förberedda repertoaren.

Du som söker Interpretation Diplom ombedes att själv ta kontakt med ackompanjatör till provet. Musikhögskolan kan vid behov förmedla kontakt till pianist, kontakta admissons [at] mhm [dot] lu [dot] se.

Instruktioner för uppladdning av arbetsprover

Så här gör du:

 1. Kontrollera att du har anmält dig till det program du söker till på www.antagning.se
 2. Hämta "förteckning över spelprovsrepertoar" från den här sidan till din dator. Dokumentet är en skrivbar PDF så du bör kunna fylla i den direkt på datorn. Ange vilka stycken du vill framföra under provtillfället på Musikhögskolan i Malmö under vecka 10. Var noga med att spara filen som PDF på din dator. Namnge filen enligt följande exempel:
  Vald Provrepertoar_LaJo_990230 (I exemplet heter den sökande Lars Jonsson med fördelsedatum 990230)
 3. Spara övriga efterfrågade textdokument som PDF-filer och namnge dem med titel_dina initialer_födelsedatum (år/mån/dag) enligt följande exempel:
  Tidigare studier_LaJo_990230
  Komplett repertoarlista_LaJo_990230
 4. Skapa en ny mapp på datorn. Namnge mappen med förkortningen INTERDIPL_hela ditt namn_födelsedatum (år/mån/dag). 
  Exempel: INTERDIPL_LarsJonsson_990230
 5. Lägg alla dina filer i mappen och spara den på din dator. Mappen får inte överstiga 5GB i storlek.
 6. Öppna länken för uppladdning av arbetsprover nedan: Här laddar du upp dina arbetsprover
 7. Hämta eller dra in hela mappen från din dator i uppladdningsruten. Ange samma mailadress som när du gjorde din anmälan på Antagning.se. Ladda upp!
 8. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse direkt i webbläsaren. Stäng inte webbläsaren förrän uppladdningen är genomförd.
 9. Om du får problem med uppladdningen av dina arbetsprover ska du höra av dig via mail till admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

OBS! Det är den sökandes ansvar att se till att arbetsproverna är kompletta enligt provbeskrivningen samt att de är inlämnade i rätt format. Skicka aldrig dina arbetsprover till admissions-mailen. De hamnar då fel och din ansökan kommer inte att ses som komplett.

Här laddar du upp dina arbetsprover senast den 25 januari 2021.

 

Viktiga datum för din ansökan

15 januari: Sista anmälningsdag. Anmäl dig till programmet på www.antagning.se

22 januari: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet

25 januari: Sista dag för uppladdning av arbetsprover

Början av februari: En kallelse till antagningsprov på Musikhögskolan i Malmö skickas till den mejladress du uppgav i din anmälan

Vecka 10: Antagningsprov på Musikhögskolan i Malmö för sökande med godkända arbetsprover

13 april: Antagningsbesked på Mina sidor på www.antagning.se

28 april: Sista dag att tacka ja till din plats på Mina sidor på www.antagning.se

Kontakt

Frågor om antagning:
admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

Påminnelse

Observera att för att kunna bli antagen till en konstnärlig utbildning på masternivå måste du kunna uppvisa en konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande vid eventuell studiestart.