Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kyrkomusik – Vokalmusik/Kör

PROGRAM 120 HÖGSKOLEPOÄNG · 2 ÅR · KONSTNÄRLIG MASTEREXAMEN

Masterutbildningen Kyrkomusik – Vokalmusik/Kör, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig, pedagogisk och professionell förmåga. 

Studenten ska efter fullbordad utbildning ha väl utvecklade kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, antingen som solist och/eller medlem i fasta ensembler eller som musiker i församlingar inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund. Studenten ska även ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt eller självständigt sätt. Vidare ska studenten efter fullbordade studier ha förvärvat omfattande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring/anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt följande: Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen.

Kontakt

Alvi Joensen
Utbildningssamordnare
alvi [dot] joensen [at] mhm [dot] lu [dot] se (alvi[dot]joensen[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 70