Performance Centre

Performance Center är en verksamhet där du som student får möjlighet att utveckla ditt musikaliska utövande genom seminarier, workshops och lab med utgångspunkt i musikpsykologi.

Performance Centre strävar efter att introducera psykologiska metoder som finns inom performance, musikpsykologi och idrottspsykologi för de deltagande studenterna. Musikhögskolan i Malmö är en av få musikinstitutioner i världen som tillämpar musikpsykologisk vetenskap och forskning under utbildingar. Det ska tilläggas att verksamheten inte bedriver någon terapeutisk behandling.

En central del i Performance centre är kursen The Performing Human Being som ingår i masterprogrammet för musiker. Kursen syftar till att ge psykologisk kunskap om hur vi fungerar på scen och som artister. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och grupparbeten och bygger på studenternas aktiva deltagande, reflektioner och input. Det finns möjlighet för deltagarna att ta upp specifika problem, situationer eller andra frågor kring ämnet för gruppen att arbeta vidare med. Eleverna uppmuntras att ta med  sig sina instrument.

Samverkan

Performance Center ingår i projektet CROCUS - kulturens rum och kreativitetens villkor, tillsammans med forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten (institutionen för service management och tjänstevetenskap och institutionen för strategisk kommunikation) samt humanistiska och teologiska fakulteterna (institutionen för kulturvetenskaper). Målet med projektet är att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg, med särskild fokus på kulturella och kreativa näringar. 

Läs mer om CROCUS

Performance Center är också en mötesplats för musik- och psykologstuderande i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. Studerande från de olika fälten uppmuntras exempelvis att genomföra sina examensarbeten tillsammans. Samarbetet med psykologiska institutionen innebär också att psykologstuderande har möjlighet att titta närmare på begrepp inom performance och skriva sin examensuppsats med utgångspunkt i musikerstuderande på Musikhögskolan. Ansvariga för samarbetet vid den psykologiska institutionen är Per Johnsson och Simon Granér.

Kontakt

Francisca Skoogh
Pianist, leg. psykolog, adjunkt i piano, doktorand i konstnärlig forskning i musik

Aktuellt

Examensuppsatser:

"Att göra ett litet fel är faktiskt inte hela världen." En tematisk analys av sex klassiska musikers perspektiv på prestationsångest
Emma Holmgren, Department of Psychology, 2020

Projekt:

Upptakt för kvinnliga dirigenter. Projektet pågår mellan 2019-2020 och behandlar/problematiserar dirigentens roll i västerländsk klassisk konstmusik, med fokus på kvinnors möjligheter att utvecklas inom yrket. Projektet har beviljats medel från Lunds universitets satsning för jämställdhet och likabehandling. 

Läs mer här