Omtentamen / uppsamlingstentamen

Här hittar du information om hur du tenterar underkända kurser eller delkurser inom ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), kulturskolepedagogutbildningen samt fristående kurser kopplade till musiklärarutbildningen.

För studier påbörjade från och med höstterminen 2011:

  1. Anmäl dig till omtentamen/uppsamlingstentamen via länk i högerspalten
  2. Anmälan är bindande (om du uteblir från tentamen räknas det som ett provtillfälle)
  3. Sista datum för anmälan är: 1 maj för tentamen under v 24, 1 augusti för tentamen under v 34, 1 januari för tentamen under v 6.

Du gör en anmälan per kurs/delkurs. Anmälan behöver inte göras om du avser att tentera i direkt anslutning till kursen innevarande termin. Kontakta då din undervisande lärare direkt. Du har rätt att tentera en delkurs på samma innehåll upp till två år efter avslutad kurs. Därefter kan du behöva gå om hela eller delar av kursen om innehållet har förändrats.Skriftliga inlämningsuppgifter skall vara examinatorn tillhanda senast måndagen i aktuell prövningsvecka. För övriga former av examination tar du direkt kontakt med examinator för besked om tid för prövning.

Förkunskapskrav för registrering

Särskilda förkunskapskrav gäller för registrering av ett flertal kurser inom ämneslärarutbildningen samt KPU. Läs mer här; förkunskapskrav som krävs för registrering

Tentamen av examensarbete/ Självständigt arbete

För prövning av kursen examensarbete/självständigt arbete gäller särskilda rutiner. Mer info hittar du här.

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningskoordinator
e-post: carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se
Tel: 040 32 54 12