Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Omtentamen / Uppsamlingstentamen

Här hittar du information om hur du tenterar underkända kurser eller delkurser inom ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), kulturskolepedagogutbildningen samt fristående kurser kopplade till musiklärarutbildningen.

För studier påbörjade från och med höstterminen 2011:

  1. Anmälan till omtentamen/uppsamlingstentamen görs via länken nedan

  2. Anmälan är bindande (om du uteblir från tentamen räknas det som ett provtillfälle)

  3. Sista datum för anmälan är: 1 maj för tentamen under v 24, 1 augusti för tentamen under v 34, 1 januari för tentamen under v 6.

Du gör en anmälan per kurs/delkurs. Anmälan behöver inte göras om du avser att tentera i direkt anslutning till kursen innevarande termin. Kontakta då din undervisande lärare direkt. Du har rätt att tentera en delkurs på samma innehåll upp till två år efter avslutad kurs. Därefter kan du behöva gå om hela eller delar av kursen om innehållet har förändrats. 
Skriftliga inlämningsuppgifter skall vara examinatorn tillhanda senast måndagen i aktuell prövningsvecka. För övriga former av examination tar du direkt kontakt med examinator för besked om tid för prövning.

Till anmälan

Tentamen av ”Självständigt arbete 2” 
För prövning av kursen "Självständigt arbete 2" (Examensarbete) ska färdigt arbete skickas direkt till anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se. Mer info hittar du här.

Förkunskapskrav för registrering

Särskilda förkunskapskrav gäller för registrering av ett flertal kurser inom ämneslärarutbildningen samt KPU. Läs mer här; förkunskapskrav som krävs för registrering

 

För studier påbörjade före vårterminen 2011:


1) Ta reda på vilka underkända kurser du har.
2) Ta reda på mål och innehåll i de underkända kurserna.
3) Hitta en kurs som motsvarar innehållet i den kurs du är underkänd i. Det ska vara en likvärdig kurs vid ett svenskt universitet eller högskola. Om du vill söka efter lämplig kurs på Musikhögskolan i Malmö kan du söka via vår hemsida där utbildningsstruktur, kurskoder och kursplaner finns tillgängliga. Här hittar du dem.
4) När du hittat en kurs skickar du in kursmål och innehåll på både den gamla och nya kursen till utbildningsledningen på Musikhögskolan som avgör om kursen kommer att kunna tillgodoräknas och ersätta den underkända kursen.
5) Efter godkännandet från utbildningsledningen anmäler du dig och slutför kursen. När du är klar skickar du in ditt kursbevis till utbildningsledningen och anhåller om att få tillgodoräkna kurs x istället för den gamla kursen y.
 
Tentamen av examensarbete/ Självständigt arbete
För prövning av kursen examensarbete/ självständigt arbete gäller särskilda rutiner. Mer info hittar du här.

KONTAKT

Carina Gustin
Utbildningskoordinator
e-post: carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se
Tel: 040 32 54 12