Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Program och kurser

Utbildningar vid Musikhögskolan i Malmö
Musikhögskolan i Malmö erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar på kandidat- och masternivå för blivande musiker, kompositörer och kyrkomusiker. Vi har också en välrenommerad lärarutbildning i musik samt en forskarutbildning.

Alla våra utbildningar håller hög kvalitet och förbereder dig för ett professionellt yrkesliv. Utbildningarna är i ständig utveckling och vi arbetar aktivt för att du skall få med dig en så gedigen och attraktiv utbildning som möjligt ut på arbetsmarknaden.

Under studietiden har du stora möjligheter att förverkliga dina visioner och drömmar och skapa dig en stark yrkesidentitet. Du kommer finnas med i nya inspirerande musikaliska sammanhang och få fördjupa dig inom de områden du brinner för. För att kunna utveckla dina färdigheter inom musikområdet har du tillgång till Musikhögskolans lokaler och övningsrum större delen av dygnet.

Forma din utbildning

På Musikhögskolan har du alla möjligheter att kunna gräva lite djupare i det som intresserar dig. Du har även stora chanser att hitta andra studenter som delar din passion för orkesterspel, fusion, kammarmusik, experimentell jazz, folkmusik, afrikansk trumteknik eller vad det nu kan vara. Alla våra utbildningar har ett stort mått av valfrihet och det är i mångt och mycket upp till dig som student att forma dina utbildningsår hos oss. Det är en del av vår filosofi att vara öppna för nya impulser och experiment.

Våra engagerade lärare

Våra utbildningar håller hög konstnärlig och pedagogisk nivå och drivs av en lärarkår med djupa kunskaper. Utbildningarnas rika innehåll, med mycket lektionstid tillsammans med dina lärare, ger dig goda förutsättningar att utveckla djupa färdigheter och kunskaper. Din personliga utveckling och mötet mellan dig och dina lärare står i fokus under hela din utbildning. De ca 200 lärare som undervisar vid skolan har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. Många är parallellt med sin lärarverksamhet utövande musiker och aktiva i det professionella musik- och kulturlivet, flera med internationella karriärer som musiker, tonsättare och forskare.

Läs mer om våra lärare

Konserter och samverkan

Varje år genomförs ett stort antal konserter och konsertprojekt med anknytning till din utbildningsinriktning, men också pedagogiska eller konstnärlig projekt över program- och ämnesgränserna. Musikhögskolan har ett mycket stort kontaktnät med det omgivande musik- och kulturlivet. I det ingår täta kontakter med såväl konsertscener som med olika institutioner och organisationer. Allt detta sammantaget utgör en viktig del av regionens kulturutbud och inkluderar samarbeten med bl.a. Malmö stad, Palladium, Mix Musik, Jazz i Malmö och Dunkers Kulturhus. Skolan samarbetar också i olika projekt med Malmö Opera samt symfoniorkestrarna i Malmö, Helsingborg och Norrköping. Tillsammans med Musik i Syd genomför Musikhögskolan skolkonsertprojekt samt Connect Festival, som är en festival för vår tids musik, konstnärliga uttryck och strömningar. Körcentrum Syd, som tillhör den Konstnärliga fakulteten, arbetar aktivt med frågor som rör körutbildning, körkonserter och forskning inom körområdet.

Musikhögskolan har också ett omfattande kontaktnät med musik- och kulturskolorna i regionen, folkhögskolor, estetiska program och grundskolor. De långsiktiga samarbetena, som byggts upp under många år, har resulterat i att vi kan erbjuda mycket bra praktikmöjligheter s.k. Verksamhetsförlagd utbildning. Detta gäller framför allt dig som studerar på ämneslärarutbildningen i musik, men även andra studenter som har praktik inom sin utbildning.

Läs mer om Musikhögskolans konsertverksamhet

Internationell mötesplats

Vid Musikhögskolan i Malmö finns ett starkt internationellt studieklimat med etablerade samarbeten med välrenommerade universitet i framför allt Norden och Europa. Du kan studera utomlands under en period av din utbildning och på så sätt skaffa dig nya erfarenheter och perspektiv. Musikhögskolans utbytesprogram innebär också att det kommer ett stort antal utbytesstudenter och gästlärare till oss från en rad olika länder. Detta bidrar till många intressanta möten i det dagliga arbetet.

Läs mer om dina möjligheter att studera utomlands