Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ämneslärarutbildning i musik, Instrumental och Ensemble

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola. Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/330 högskolepoäng (5/5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Utbildningsplan, gemensam för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan

Översikt med kurskoder: Instrumental/Ensemble samt poäng- och timplaner

Utbildningens innehåll

Ämne 1: Musik, 120 högskolepoäng

I lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning på huvudinstrument och ensemble redan från början inom en av följande inriktningar: blandade genrer, folk/världsmusik, jazz, klassiskt, pop/rock, singer-songwriter eller sång – genrefri ingång. Du kan även lägga till en särskild ämnesfördjupning inom arrangering/ komposition, körledning eller rytmik.

De ämnen som ingår i ämne 1 förbereder såväl pedagogisk som konstnärlig yrkesverksamhet. Exempel på kurser är:
enskild undervisning i huvudinstrument, gitarr/piano, sång samt egna tillval. Gruppundervisning i elbas och trummor, ensemble, gehör- musik och satslära ingår också. Du studerar körsång/körledning, rytmik och drama, noteditering, inspelnings­teknik, metodiska- och didaktiska kurser samt kurser i musik­historia. Du får också metodiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning riktad mot såväl årskurs 1-6 som årskurs 7-9 i grundskolan. I ämne 1 ingår även två självständiga arbeten om vardera 15 högskolepoäng.

Kursplaner  för Ämne 1 Musik

Delkursplaner för Ämne1. Delkursplaner med gul markering är under omarbetning.

Ämne 2: Musikfördjupning eller annat skolämne, 90/120 högskolepoäng

Väljer du att studera musik som ämne 2 kan du välja bland Estetiska fördjupningskurser (90 hp) vid Musikhögskolan, läs här
Väljer du att läsa ett annat skolämne (90/120 hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Aktuella ämneskombinationer höstterminen 2017 är engelska, svenska, historia, moderna språk, matematik, religion och svenska som 2:a språk.
Ytterligare information: www.uvet.lu.se

Kursplaner för Ämne 2 Musik

Delkursplaner för Ämne 2 Musik. Delkursplaner med gul markering är under omarbetning.

UVK, Utbildningsvetenskaplig kärna,
60 högskolepoäng

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK (60hp) är obligatorisk för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktining får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK vid Musikhögskolan i Malmö (MHM) anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Vid MHM är innehållet i UVK flätat tillsammans med VFU, ämnesdidkatik och studierna i musik. Ytterligare information finner du här.

VFU, Verksamhetsförlagd utbildning,
30 högskolepoäng

VFU går som en röd tråd genom hela utbildningen där studenten får möta ett flertal olika skolor, skolformer och handledare. VFU'n består av såväl kontinuerliga serier som heltidsperioder där studenten får utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen där musikläraren har ett brett verksamhetsfält. Studenten ges möjlighet att få en så bred bild som möjligt av sin kommande profession genom VFU-placerin inom såväl grundskola som gymnasieskola. Vissa VFU-perioder kommer även att riktas tydligare mot studentents huvudinstrument, genre och profil. Ytterligare information finner du här.

Behörighetskrav

För antagning till Ämneslärarutbildningen i musik krävs både grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt Områdesbehörighet 6c och godkända antagningsprov. Information om antagningsprov finner du på hemsidan från mitten av december. Mer information om behörighet finner du på www.studera.nu. Ytterligare behörighet kan krävas för ämne 2.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Lars Andersson
Utbildningschef
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 93
lars [dot] andersson [at] mhm [dot] lu [dot] se

Magnus Ericsson
Bitr. utbildningschef
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 99
magnus [dot] ericsson [at] mhm [dot] lu [dot] se

Carina Gustin
Biträdande utbildningsledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 12
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se

Lena Hallabro
Biträdande utbildningsledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se

Pernilla Grahn
VFU-ledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
pernilla [dot] grahn [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 (0)-325421

Sara Engblom
Utbildningsadministratör
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 (0)40-325419