Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsvetenskapliga kurser

inom ämneslärarutbildning i musik

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK (60 hp) är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Det innebär att alla lärarstudenter oavsett inriktning får en gemensam kunskapsbas. Studierna inom UVK vid Musikhögskolan i Malmö anknyter till det kommande musikläraryrket och behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. Vid Musikhögskolan är innehållet i UVK  sammanflätat med VFU, ämnesdidaktik, ämnesmetodik och studierna i musik.

De kurser som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan hittar du i vänstermenyn. Kurser som är integrerade med den utbildningsvetenskapliga kärnan är:

  • Självständigt arbete I
  • Självständigt arbete II (Examensarbetet)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

KONTAKT

Sara Engblom
Utbildningsadministratör
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 (0)40-325419