Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Bedömning och betygsättning, KPU

Kurskod: LIMP36
Högskolepoäng: 15hp
Termin: Ht20
Kursbeskrivning: I kursen "Bedömning &betygssättning" studeras bedömning och betygssättning utifrån ett vetenskapligt och praktikerorienterat förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag, så som det formuleras i aktuella styrdokument, och vad det uppdraget innebär i yrkespraktiken. I kursen studeras grundläggande teorier om mätning och kunskapsbedömning. Dessa teorier används primärt för att förstå de utmaningar en lärare ställs inför när det gäller att vid bedömning och betygssättning vara rättvis, saklig och allsidig, bl a med avseende på elevers klass, genus och etnicitet. Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, betydelser och konsekvenser för undervisning och lärande. 

En del i kursen fokuserar klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. En annan del i kursen rör bedömningar med olika syften, samt insamling och värdering av varierande typer av bedömningsunderlag. Även återkoppling och bedömning som pedagogiskt redskap utgör ett innehåll. Kursen består i huvudsak av fyra delområden: 
Bedömning inom grund- och gymnasieskolan - direktiv, forskning och undervisning
Saklig, allsidig, likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
Kunskapsbedömningars syften och användning av olika bedömningsmetoder
Dokumentation och kommunikation av elevers kunskapsutveckling

Lärare: Helena Berglund
Kurstillfälle: 
Kursplan
Litteraturlista
Schema
Canvas
Delkurser:

Bedömning och betygssättning, 6 hp
VFU Gymnasieskola 8 hp
Ämnesdidaktik 4, 1hp

 

Sidan är under konstruktion

kontakt

dokument

länkar