Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den mångdimensionella musikläraren, KPU

Kurskod: LIML11
Högskolepoäng: 6 hp
Termin: HT21
Kursbeskrivning: 
Kursen Den mångdimensionella musikläraren är en introduktionskurs till musikläraryrket likväl som till lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Kursen behandlas ur historisk synvinkel varvid studenterna också reflekterar över den egna erfarenheten av olika lärandesituationer. I det sammanhanget tolkas styrdokument, med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. Pedagogiska och etiska innebörder och dilemman som förekommer i lärarens arbete diskuteras och problematiseras utifrån konkreta exempel från musikundervisning. I kursen förekommer olika arbetsformer för att bearbeta kursens mål och innehåll så som individuellt-, par- och grupparbete, seminarier, föreläsningar, basgrupper mm. 

För att den studerande ska utveckla kunskaper om de skolformer där musikundervisning förekommer och de villkor som kännetecknar musikläraryrket gör en introducerande VFU-period under den första terminen. De studerande besöker i grupp grundskolor, kulturskolor och gymnasieskolor under fyra fältdagar.

Kursens innehåll bearbetas genom reflektionsuppgifter, diskussioner, skriftliga-, muntliga och musikaliska presentationer, artikelskrivande som slutligen publiceras i musiklärarutbildningens webbtidning. Vidare bearbetas kursen innehåll genom modellbygge, observationer och analys av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), biografiuppgifter (skriftlig som musikalisk) mm.


Lärare: Anna Houmann
Kursplan
Litteraturlista
Schema
Canvas
Delkurser:

Den mångdimensionella musikläraren, 6hp
Introducerande fältstuider, 1,5hp

 

 

IgnoreraSidan är under konstruktion

kontakt

dokument

länkar