Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Högskoleutbildning i kyrkomusik (Kantorsutbildning)

Ger en Högskoleexamen i kyrkomusik om 120 högskolepoäng

Vad innebär en kantorsutbildning på Musikhögskolan i Malmö?

Kantorsutbildningen på Musikhögskolan är (till skillnad från folkhögskoleutbildningarna) en högskoleutbildning och leder fram till en Högskoleexamen i kyrkomusik om 120 högskolepoäng (hp).

För att få kantorsexamen fordras förutom den tvååriga yrkesutbildningen (Högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp) att man också har genomgått pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker. Denna utbildning ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Mer information kan fås av Peter Sjunnesson, peter [dot] sjunnesson [at] svenskakyrkan [dot] se eller www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Studenten ska efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna verka som musiker i församlingar inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund.

Den som vill kan efter kantorsutbildningen söka vidare till konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik. Om man antas kan man på Musikhögskolan i Malmö tillgodoräkna sig vissa delar från kantorsutbildningen.

Hur är kantorsutbildningen på musikhögskolan upplagd?

Studier bedrivs på heltid under två år. Läsåret omfattar 40 veckor. Av dessa är 24 studieveckor med läsning enligt ordinarie schema. Övriga veckor är bl a projektveckor och självstudieveckor. Studenterna på kantorsutbildningen har flera kurser och utbildningsmoment gemensamt med övriga kyrkomusikerstudenter.

Kantorsutbildningen genomförs i samarbete med församlingar i och i närheten av Malmö. Detta innebär att studierna på Musikhögskolan varvas med praktisk tillämpning i en församling.

Vad innehåller kantorsutbildningen?

Utbildningen är indelad i kurser. Kurserna består av undervisning, enskild och/eller i grupp, seminarier och föreläsningar, handledning och eget arbete.

Inte minst det egna arbetet är krävande. Studierna förutsätter god förmåga att organisera arbetstiden och att arbeta självständigt.

Kurserna i kantorsutbildningen är:

•    Orgel (liturgisk och solistisk)
•    Kör (barn-, ungdom- och vuxenkör)
•    Sång och röstvård
•    Piano – klassisk inriktning
•    Piano – gehörspiano
•    Musikteori (inkl musik-, sats- och gehörslära)
•    Musik och samhälle
•    Praktik
•    Projekt

Vad fordras för att komma in på kantorsutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö?

För att kunna antas krävs grundläggande behörighet och godkända antagningsprov.

Om fler sökande uppfyller dessa krav än det finns studieplatser kommer antagning ske med utgångspunkt från antagningsprovens resultat.

Antagningsproven omfattar orgelspel, pianospel, sång, musikteori samt en intervju. Den sökande skall genomföra alla sina prov på en dag. Läs mer om årets antagning.

Vad gör jag om jag vill veta mer om kantorsutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö?

Kontakta utbildningsledare berth [dot] lideberg [at] mhm [dot] lu [dot] se (Berth Lideberg) för ytterligare upplysningar.

 

Sidansvarig:

kontakt – Berth Lideberg

Berth Lideberg

Berth Lideberg
Utbildningsledare
Musiker-/kyrkomusikerutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 68
berth [dot] lideberg [at] mhm [dot] lu [dot] se