Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jazz/Improvisation

Konstnärligt kandidatprogram i musik
Välkommen till Jazzutbildningarna på Musikhögskolan i Malmö. Vi vill ge dig en bild av jazzutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö och vad de står för och att den hjälper dig att hitta rätt i ditt sökande efter utbildning inom jazz- och improvisationsmusik på högskolenivå.

Klipp 1: Studenter från Producentutbildningen spelar in en jazzensemble som består av studenter från Musiker- och Ämneslärarutbildningen.
Klipp 2: Slutkonsert på Palladium under projektvecka med Georg Riedel där alla Jazzstudenter jobbade med Riedels kompositioner.

Denna utbildning söker du genom att anmäla dig till konstnärligt kandidat- eller masterprogram i musik med inriktning ”Jazz/improvisation”.

Utbildningspresentation

Musikerutbildning, jazz, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Studenten skall efter fullbordad utbildning ha väl utvecklade kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, såsom solist eller medlem i fasta ensembler och/eller fria grupper. Studenten skall även ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt eller självständigt sätt. Vidare skall studenten efter fullbordade studier ha förvärvat utökade kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring och anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Utbildningen består av obligatoriska och fritt valda kurser. Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema, projektveckor samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting. Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Instrumentalundervisningen består av enskild huvud­instrument­undervisning, gemensamma lektioner, seminarier och enskild undervisning i instudering.

Efter fullbordad utbildning ges konstnärlig kandidatexamen i musik.

Inom jazzutbildningen får studenten möjlighet att finna och utveckla sin egen musikaliska röst och samtidigt få den grundläggande praktiska omvärldskunskap han/hon behöver för ett framtida yrkesliv inom jazz- och improvisationsmusiken. Studenten erbjuds jazz- och improvisationsstudier i ett kreativt och öppet arbetsklimat med goda möjligheter att själv påverka stora delar av innehållet i utbildningen. Inom jazzutbildningen på Musikhögskolan i Malmö välkomnas en bredare syn på själva jazzbegreppet. Jazz handlar idag inte längre enbart om en bestämd stil med sin egen tradition utan om ett mycket stort spektrum av olika kombinationer av och möten mellan olika slags musikaliska yttringar och genreöverskridandet utgör en naturlig del av jazzens utveckling.

Utbildningen får ofta besök av gästlärare från hela Öresundsregionen. Undervisningen sker i varierande former från kortare clinics till flera veckors gästlärarskap i ensembleblocken. Under de ordinarie projektveckorna finns det i regel alltid en eller flera gästande musiker som undervisar under flera dagar. De ordinarie lärarna på utbildningen är samtliga verksamma som professionella jazzmusiker. Även när det gäller lärare erbjuds en stor genremässig bredd.

Läs mer om aktuella gästlärarbesök

Stipendium

För träblåsstudenter finns ett väl tilltaget stipendium att söka, det s.k. Malmqviststipendiet, och de som söker till musikerutbildningen i Malmö bör, för att kunna komma i åtnjutande av stipendiet, ansöka om detta vid provspelningstillfället i mars.

Jazzens utveckling

Vi ser att vitaliteten i jazzen ligger i dess ständiga förnyelse. Denna förnyelse är helt beroende av att alla som vill ägna sig åt improviserad musik, oavsett stil, kan känna sig hemma och skapa sig en plats inom musikformen.

Den förutsätter en stor mångfald av personliga röster där ambitionen att mötas och skapa nytt alltid är central. Så det är med ditt personliga uttryck och i ditt eget sökande efter detta som du kan påverka jazzens utveckling. Oavsett om du tänker dig en framtid som jazzmusiker eller som lärare inom genren är det viktigt att du har insikt i denna utvecklingsprocess.

Vi välkomnar alltså en bredare syn på själva jazzbegreppet. Jazz handlar idag inte längre enbart om en bestämd stil med sin egen tradition utan om ett mycket stort spektrum av olika kombinationer av och möten mellan olika slags musikaliska yttringar. Vi ser därför genreöverskridandet som en naturlig del av jazzens utveckling. Så oavsett var du som musiker har ditt hjärta i jazzen ska du såväl som musiker som pedagog inom improvisationsområdet inte bara vara beredd på att hantera förändringar av jazzen, utan välkomna dem.

Det är vår ambition att skapa förutsättningar för och uppmuntra till den mångfald av personliga röster som vi anser behövs för att jazzmusiken ska fortsätta vara en levande musikform. Därför vill vi erbjuda dig som vill studera på högskolenivå utbildning där du får möjlighet att finna och utveckla din egen röst och samtidigt får den grundläggande praktiska omvärldskunskap du behöver för ett framtida yrkesliv inom jazz- och improvisationsmusiken.

På Musikhögskolan i Malmö värnar vi om en experimentell och lustfylld utbildningsmiljö som kan stimulera dig som student att finna vägar att uttrycka dig inom jazzen och hjälpa dig att själva komma fram till vad du behöver lära dig för att musikaliskt kunna uttrycka dig på det sätt du vill.

Om du har frågor, kontakta oss gärna via mail:

Peter Nilsson (tf kursledare MU-Jazz, Musikerutbildningen)
peter [dot] nilsson [at] mhm [dot] lu [dot] se
Maggi Olin (kursledare ML-Jazz, Musiklärarutbildningen)
maggi [dot] olin [at] mhm [dot] lu [dot] se

Andra utbildningar med jazzinriktning vid Musikhögskolan i Malmö
Utbildningsinformation om Musiklärarutbildningen, GY med jazzinriktning

Sidansvarig:

 

Mattias Hjorth lärare

Mattias Hjorth

Utbildningssamordnare (MuJazz/FoVä/IndStu)
Lärare i kontrabas och ensemble (MuJazz)

+46 (0)40-32 54 35
mattias [dot] hjorth [at] mhm [dot] lu [dot] se