Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Komposition, Arrangering

Konstnärligt kandidatprogram i musik
Till kompositions- och arrangeringsutbildning söker du genom att anmäla dig till musikerutbildning på kandidat- eller masternivå med inriktning komposition respektive arrangering/komposition med antingen klassisk inriktning eller jazzinriktning.

Att utbilda sig till tonsättare eller arrangör

Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder för professionell verksamhet som tonsättare eller arrangör inom musiklivets alla förekommande sammanhang. Undervisningstätheten är hög och det avsätts rikligt med individuell undervisningstid för kompositions- respektive arrangeringsstudier. Även pianoämnet har individuell undervisning. Inom ämnen som instrumentation, kontrapunkt, gehör/analys, musik och samhälle, elektroakustisk musik, ensembleledning med dirigering samt kurser inom Karriärkontoret, sker undervisningen i grupp.

Varje år genomförs flera projektsamarbeten i form av konserter och workshops med ledande svenska och internationella orkestrar, körer och ensembler och studenterna får rikliga tillfällen att höra sina verk. Under Kompositionsseminariet möter studenterna en lång rad gästlärare, internationellt verksamma tonsättare, arrangörer och musiker såväl som utbildningarnas egna lärare. Connect Festival arrangeras varje år av studenter och lärare i samarbete med andra musikinstitutioner och studenterna ges rikliga tillfällen att få sina verk framförda. Många av studenterna utnyttjar också möjligheten till utbytesstudier och det sker livliga utbyten med de högre kompositionsutbildningarna i bland annat London och Wien.

Kompositionsklassen består av kompositionsstudenter, arrangeringsstudenter och studenter inom angränsande ämnesområden. I kompositionsklassen återfinns också internationella utbytesstudenter, samt internationella studenter som sökt sig till den fristående kursen i komposition. Musikhögskolan i Malmö har nya fräscha lokaler för seminarier och annan undervisning och studenterna har specialiserade och välutrustade arbetsrum. I kompositionsstudion och på Inter Arts Center finns avancerad utrustning för inspelning, elektroakustisk musik och experimentell konstnärlig forskning.

Utöver de fasta utbildningsprogrammen i komposition och arrangering erbjuder Musikhögskolan i Malmö ytterligare studiemöjligheter i komposition, dels inom utbytesstudentprogrammen Erasmus och Nordplus där den som studerar vid annat universitet kan studera en tid i Malmö och dels Advanced course in composition for foreign students. Se särskild information om dessa utbildningsmöjligheter.

Kandidat, master och diplom

Efter tre års kompositions- eller arrangeringsstudier om 180 hp vid musiker- och kyrkomusikerutbildningen, ges konstnärlig kandidatexamen i musik. Arrangeringsprogrammen ges endast på kandidatnivå men den som vill fördjupa sina kunskaper i komposition kan studera ytterligare två år genom att följa det masterprogram som erbjuds. Många väljer också att efterhand även studera Komposition Diplom som är ytterligare en kompositionsutbildning på masternivå. Diplomutbildningen har en särskild profil och fördjupning med krav på mycket hög konstnärlig nivå och professionell förmåga. Efter det avslutande examensarbetet ges en konstnärlig masterexamen i musik om 120 hp.     

Kandidatnivå innebär studier på grundnivå. För att bli antagen krävs grundläggande behörighet som t.ex. fås efter en gymnasieutbildning eller studier på Komvux eller folkhögskola. Undervisningen på kandidatnivå ges endast på svenska. Masternivå innebär studier på avancerad nivå. För att bli antagen måste kraven för en kandidatexamen uppfyllas vilket innebär minst 180 högskolepoäng, inklusive kandidatuppsats. Undervisningen på masternivå ges både på svenska och engelska. För samtliga program oavsett nivå krävs även särskild behörighet som bedöms genom insända arbetsprov och skriftliga prov.

Kandidatutbildningar löper generellt över tre år och masterutbildningar över två år.

Sidansvarig:

Kontakt

Rolf Martinsson

Rolf Martinsson
Professor i musikteori med arrangering och komposition
rolf [dot] martinsson [at] mhm [dot] lu [dot] se