Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Antagning och arbetsprover

Komposition, Arrangering ⎢konstnärligt kandidatprogram i musik

Ansökan och arbetsprover

Den sökande skall i samband med sin ansökan till kompositions- respektive arrangeringsutbildningarna, insända arbetsprover som bedöms av en jury. Därefter görs ett urval av sökande som kallas till skriftliga prov och intervju.

Se viktig information nedan angående de arbetsprover som skall sändas till juryn. Denna information gäller för den som söker till följande utbildningar vid Musikhögskolan i Malmö:

Kandidatnivå
• Komposition
• Arrangering/Komposition, klassisk inriktning
• Arrangering/Komposition, jazzinriktning

Masternivå
• Komposition
• Komposition Diplom

1. Skicka fyra-fem (4-5) representativa och välnoterade arbetsprover i partiturform. Bifoga live- eller syntinspelningar med tydliga inspelningshänvisningar. Den som söker arrangeringsutbildningarna bör utöver arrangemang, också bifoga egna kompositioner.

2. Bifoga en redogörelse för målet med studierna.

3. Bifoga CV inklusive meritförteckning och intyg om tidigare studier samt info om lärare, skolor, studienivåer och -inriktningar. Det är viktigt att ni dessutom registrerar betyg m.m. via Antagning.se

4. Bifoga en komplett verkförteckning och gärna verkkommentarer till något/några verk.

Den som söker till både Komposition och Arrangering/Komposition, klassisk inriktning på kandidatnivå behöver endast sända en (1) omgång arbetsprover men måste ändå söka till båda utbildningsvarianterna! I det fallet går det också bra att överskrida 5 arbetsprover så att både kompositioner och arrangemang finns att bedöma för juryn.

Arbetsproverna skall sändas till Musikhögskolan i Malmö med ordinarie postgång så att materialet ankommer senast sista ansökningsdagen (poststämpeldatum räknas). Märk kuvertet med avsändare samt Arbetsprover till... och så den utbildningsvariant du söker.

VIKTIGT: Materialet skall skickas i ett (1) exemplar utan extra kopior till Musikhögskolan i Malmö. Arbetsprover insända via mail eller annan elektronisk överföringsform accepteras ej. Vi önskar partituren i pappersform och de klingande exemplen på CD-skiva, möjlig att spela i en vanlig CD-spelare. Vi undanber oss datorfiler av olika slag. Skicka inte några originalhandlingar då vi inte har någon möjlighet att returnera ditt insända material.

Antagningsprovens utformning och genomförande

De skriftliga proven till kandidatnivån består dels av ett huvudprov med tre moment: komposition eller arrangering samt kontrapunkt (gäller ej Arrangering/Komposition, jazzinriktning) och instrumentation, dels av ett teoriprov med två moment: satslära och musiklära. Ett skriftligt gehörsprov skall också göras. Under intervjun diskuteras de genomförda uppgifterna vid antagningsprovet, de inlämnade arbetsproverna och den sökande berättar om sitt skapande och om sina förväntningar på utbildningen och vilka färdigheter denne önskar utveckla under studietiden. Under intervjun spelar den sökande också ett fritt valt kortare pianostycke.

De skriftliga proven till masternivån består endast av ett huvudprov med tre moment: komposition, kontrapunkt och instrumentation. Ett muntligt gehörsprov skall också göras. Intervjun på masternivå är utformad på samma sätt som intervjun på kandidatnivå.

Provet till Komposition Diplom består endast av en intervju där arbetsproverna ingående diskuteras samt målet med studierna.

Övningsprov

Komposition Diplom, masternivå, Komposition, masternivå, Komposition, kandidatnivå

Arrangering/Komposition, klassisk inriktning, kandidatnivå

Arrangering/Komposition, jazzinriktning, kandidatnivå

Sidansvarig:

Kontakt

Rolf Martinsson

Rolf Martinsson
Professor i musikteori med arrangering och komposition
rolf [dot] martinsson [at] mhm [dot] lu [dot] se

Kontakt

Håkan Andersson

Håkan Andersson
Universitetsadjunkt i satslära och gehörsskolning
Kursledare GY ämnesprofil Arrangering/Komposition
+46 (0)703-82 72 93
hakan [dot] andersson [at] mhm [dot] lu [dot] se