Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kyrkomusik

Konstnärligt kandidatprogram i musik 180 högskolepoäng

Utbildningspresentation

Utbildningen syftar till att förbereda studenterna för verksamhet som kyrkomusiker i Svenska kyrkan eller andra samfund.

Utbildningen skall utveckla studenternas instrumentala färdigheter och konstnärlig gestaltningsförmåga samt ge förmåga att fungera i församlingens arbetslag och möta de olika krav som arbetet i olika församlingar ställer.

Utbildningen syftar också till att ge studenten sådana pedagogiska och psykologiska insikter och färdigheter som arbetet kan kräva.

Innehåll

Utbildningsprogrammet är treårigt och motsvarar till stor del den kyrkomusikerutbildning som tidigare ledde till organistexamen.

Kandidatutbildning samt den särskilda utbildning som Svenska kyrkan beslutar om, förväntas ge behörighet motsvarande tidigare organistutbildning.

Studierna innehåller bland annat solistiskt och liturgiskt orgelspel, sång, dirigering, piano, gehörspiano, satslära, projekt, liturgik och undervisningsmetodik. Möjlighet till profilering/fördjupning ges under sista året.

Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema (24 veckor), projektveckor (med särskilda projekt) samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting.

Efter fullbordad utbildning ges konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik.

Anmälan och antagning

Anmälan görs på antagning.se. Länkar till antagningen öppnar i regel i början av december. Sista dag för ansökan infaller normalt i mitten av januari. Efter genomförda och godkända antagningsprov sker en behörighetsprövning och därefter en eventuell antagning. Läs mer om årets antagning.

 

Sidansvarig:

kontakt – Berth Lideberg

Berth Lideberg

Berth Lideberg
Utbildningsledare
Musiker-/kyrkomusikerutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 68
berth [dot] lideberg [at] mhm [dot] lu [dot] se

Fakta om kyrkomusikerutbildningar

Programmen vid musiker- och kyrkomusikerutbildningen är uppdelade på kandidat- och masternivå.

Kandidatnivå innebär studier på grundnivå och för att kunna bli antagen krävs att du har grundläggande behörighet (som t.ex. fås efter en gymnasieutbildning eller studier på Komvux eller folkhögskola).

Masternivå innebär studier på avancerad nivå och för att kunna bli antagen måste du uppfylla kraven för en kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng, inklusive kandidatuppsats). För samtliga program oavsett nivå krävs även särskild behörighet (som bedöms genom arbets- eller spelprov).

Diplomutbildningen är en utbildning på masternivå med särskild profil och fördjupning, med krav på mycket hög konstnärlig nivå och professionell förmåga.

Kandidatutbildningar löper generellt över tre år och masterutbildningar över två år.

Vilka jobb kan man söka efter utbildningen?

Kandidatutbildningen i Kyrkomusik förbereder för organisttjänster i både Svenska kyrkan och andra trossamfund, förutom att vara en god allmänmusikalisk utbildning.

Masterutbildningen i Kyrkomusik förbereder för organisttjänster där kraven på musicerande och ledaregenskaper är högre och ges med tre inriktningar: ”Komposition och arrangering”, ”Orgel och klaver” samt ”Vokalmusik och kör”. Mastersutbildningen förbereder även för forskarutbildning i Kyrkomusik.

Den tvååriga kantorsutbildningen förbereder för arbete som kantor i Svenska kyrkan.