Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fakta om kyrkomusikeryrket

Kyrkomusik ⎢Konstnärligt kandidatprogram i musik

Vad är en kyrkomusiker?

En kyrkomusiker är en musiker som är anställd i en kyrklig församling för att leda och utveckla musiken.

Kyrkomusikern, som är både musiker och musikledare, arbetar med att själv skapa och framföra musik och med att leda andra i musicerande.

Kyrkomusikern är en dubbelmusiker, är både organist och körledare, ibland även sångare eller kompositör.

Kyrkomusikern behöver som musikledare väl utvecklade pedagogiska, sociala och organisatoriska färdigheter, förutom en fördjupad förståelse för musikens roll i de religiösa sammanhangen.

Vad gör en kyrkomusiker?

En kyrkomusiker spelar orgel – ibland även piano – i gudstjänster och vid förrättningar (dop, vigslar och begravningar).

En kyrkomusiker leder en eller flera körer – ibland även instrumentalensembler – och undervisar konfirmander, musikelever och andra församlingsmedlemmar som behöver musikalisk träning.

Kyrkomusikern deltar aktivt i församlingens gudstjänstutveckling och inre liv, men är ofta också ansvarig för en konsertverksamhet som fungerar som en brygga mellan församling och sekulärt samhälle.

Kyrkomusikern ingår nästan alltid i ett arbetslag som även omfattar präster, diakoner, församlingspedagoger, förskollärare, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare och kanslister.

Kan jag få jobb som kyrkomusiker?

I många religiösa samfund spelar musiken en viktig roll. Den ojämförligt störste arbetsgivaren är Svenska kyrkan. I var och en av dess drygt 1800 församlingar skall, enligt Kyrkoordningen, finnas minst en kyrkomusiker, antingen en kantor eller en organist. I större församlingar kan det finnas flera kyrkomusiker, och ibland även musiker utan kyrkomusikerutbildning, men med någon annan värdefull musikalisk kompetens.

Arbetsmarknaden är god inom överskådlig framtid. Det finns gott om tjänster och arbetslösheten bland kyrkomusiker är låg. Ett sjunkande medlemstal i Svenska kyrkan kan på lång sikt medföra förändringar. Kyrkomusiken har dock en historisk sett mycket stark ställning inom Svenska kyrkan och kyrkomusikerutbildning ger en god allmänmusikalisk kompetens varför försörjningsprognosen torde vara god även på längre sikt.

Hur utbildar jag mig till kyrkomusiker?

Kandidatutbildningen i Kyrkomusik förbereder för organisttjänster i Svenska kyrkan förutom att vara en god allmänmusikalisk utbildning.

Masterutbildningen i Kyrkomusik förbereder för organisttjänster där kraven på musicerande och ledaregenskaper är högre. Mastersutbildningen förbereder även för forskarutbildning i Kyrkomusik.

Kantorsutbildningen förbereder för arbete som kantor i Svenska kyrkan.

Genomgår man Musiklärarutbildning med kantorstillval har man förberett sig för arbete som både musiklärare och kantor.

Varför skall jag utbilda mig till kyrkomusiker i Malmö?

Lärarna är erfarna pedagoger, skickliga musiker och deras goda samarbete med varandra gör att du som student blir väl omhändertagen och vägledd. Lokalerna är funktionella, väl underhållna och trevliga och det finns gott om övningsinstrument.

Musikhögskolan i Malmö är en komplett musikhögskola med både musiklärar-, musiker och kyrkomusikerutbildningar liksom en spännande forskningsmiljö. Som blivande kyrkomusiker lär du känna, inte bara andra kyrkomusiker, utan även orkester-, jazz- och rockmusiker, musiklärare, kompositörer och många andra.

Musikhögskolan i Malmö har också ett rikt internationellt nätverk. Du lär därför känna musiker från många andra länder och har också själv möjligheten att, inom ramen för något av Musikhögskolans många samarbetsavtal, tillbringa en del av din studietid vid en musikhögskola i ett annat land.

Den kyrkliga miljön är mycket varierad i och omkring Malmö. Det finns klassiska församlingar i både skogsbygd, på slätten och i städerna. I många församlingar, särskilt i Lund, Malmö och Helsingborg utvecklar man medvetet nya spännande arbetsmetoder och uttryckssätt. På andra sidan Öresund kan du komma i kontakt med annorlunda och inspirerande traditioner i en annan lutheransk nationalkyrka.

I Malmö och hela Öresundsregionen finns ett mycket rikt körliv och orgellandskapet innehåller både klenoder, monument och djärva nysatsningar. Ett otal museer och teatrar, två operor och sammanlagt sju symfoniska orkestrar kompletterar bilden av en kulturellt levande region.

Malmö i sig är en liten storstad – eller en mycket stor småstad. De offentliga kommunikationerna har sedan Öresundsbrons öppnande utvecklats till ett mycket heltäckande, snabbt och effektivt system. Du kan lätt kan förflytta dig i hela Öresundsområdet men även till hela Västkusten, Blekinge och Småland eller Danmark och Tyskland.

 

Sidansvarig:

kontakt – Berth Lideberg

Berth Lideberg

Berth Lideberg
Utbildningsledare
Musiker-/kyrkomusikerutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 68
berth [dot] lideberg [at] mhm [dot] lu [dot] se