Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Piano

Klassisk ⎢Konstnärligt masterprogram i musik
En klassisk pianist bör under sina studier utveckla en självständig förmåga att planera, utföra och utvärdera sitt musikaliska kunnande. I samråd med huvudläraren ska både kortsiktiga och långsiktiga mål formuleras gällande exempelvis repertoar och pianoteknik. En pianist bör också kunna interagera med sin omgivning och förstå musiklivet som väntar efter studier.

Piano

Konstnärligt masterprogram i musik

Pianoundervisningen har vid Musikhögskolan i Malmö som huvudsakliga fokusområden att:

• ge studenten redskap att analysera och interpretera repertoar från varierande epoker 
• utveckla studentens instuderingsförmåga så att instudering sker så effektivt som möjligt
• ta hänsyn till studentens individuella förutsättningar och inlärningsstil
• ge studenten möjligheter att öva på sin sceniska förmåga och få kunskap och färdigheter kring psykologiska aspekter av framträdande och inlärning, Performance Centre
• utveckla lyhördhet och samarbetsförmåga i kammarmusikaliska sammanhang

Som pianostuderande får du enskilda lektioner samt gemensamma lektioner i grupp. Särskilda lektioner för kammarmusikundervisning tillkommer.

Musikhögskolan i Malmö har ett tvärinstitutionellt samarbete med Malmö Akademiska Orkester och professor i dirigering i Lviv, Daniel Hansson. Som masterstuderande från och med höstterminen 2020 ges du möjlighet att repetera och framträda som solist i en hel eller delar av en pianokonsert med Malmö Akademiska Orkester. Här läggs särskild vikt vid att utveckla solistiska spel, specifika färdigheter i att repetera med orkester samt ökad kunskap i samarbetet med dirigent.

Lärare

Hans Pålsson, professor i piano
Francisca Skoogh, universitetsadjunkt i piano och doktorand i konstnärlig forskning i musik

Ansökan och antagning

Anmäl dig till programmet på Antagning.se. Efter genomförda och godkända antagningsprov sker en behörighetsprövning och därefter en eventuell antagning. 

Läs mer om antagning
Provinformation för respektive instrument/inriktning

Grundläggande behörighet

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Kontakt


Berth Lideberg, utbildningschef berth [dot] lideberg [at] mhm [dot] lu [dot] se
Rebecka Lassbo, utbildningssamordnare rebecka [dot] lassbo [at] mhm [dot] lu [dot] se
Antagningsfrågor admissions_mhm [at] mhm [dot] lu [dot] se


För fortsatta studier vid Musikhögskolan i Malmö kan man som pianist välja någon av följande inriktningar:

Interpretation Diplom 

Diplomutbildningen på Musikhögskolan i Malmö är genom det etablerade samarbetet med Malmö Symfoniorkester och Helsingborgs Symfoniorkester och andra regionala professionella ensembler unik i Sverige. 

Examination sker bland annat genom en solokonsert/recital, en kammarmusikkonsert samt ett solistframträdande med professionell symfoniorkester. 

Läs mer om Interpretation Diplom

Musikerutbildning, musikdramatik–repetitör 

Ett av de största arbetsområdena för en pianist är att verka som repetitör. Som pianostudent i Malmö har man möjlighet att efter fullbordade studier på kandidatnivå söka sig till Masternivå med inriktning mot repetitör.

Den tvååriga utbildningen vänder sig till pianister med hög konstnärlig nivå och förmåga, och syftar till att förbereda studenten för professionell verksamhet som repetitör inom opera och musikteater. Det självständiga arbetet sker genom praktik förlagd till Malmö Opera

Läs mer om masterutbildningen Musikdramatik–repetitör

Kompletterande pedagogiska utbildningar för pianister

KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning musik, Lärarutbildning i musik, 90 hp

Kursen vänder sig till dig som har en musiker- eller kyrkomusikerutbildning eller annan relevant högskoleutbildning i musik (180 hp). Inriktning ges mot lärare i grund- och gymnasieskola, kommunal musik- och kulturskola samt folkhögskola, och leder till lärarexamen i musik. Läs mer

Kulturskoleklivet

Regeringen har gjort en satsning på nya utbildningsplatser med särskild relevans för kulturskolan. Lunds universitet är ett av endast sex lärosäten i landet som fått del av regeringens medel, och konstnärliga fakulteten besitter såväl den konstnärliga som pedagogiska kompetens som krävs för att utbilda pedagoger till en kulturskola i utveckling.

Det här är en utbildning som vänder sig till dig som har kompetens inom ett konstnärligt ämne men saknar pedagogisk utbildning. Många pianister har efterfrågat just denna möjlighet att få kompetens för undervisning inom kulturskolan. Läs mer

 

Sidansvarig:

KONTAKT

Frågor om antagning till Konstnärliga program i musik

admissions_mhm [at] mhm [dot] lu [dot] se