Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kyrkomusik

Konstnärligt masterprogram i musik 120 högskolepoäng

Utbildningspresentation

Syfte
Högre kyrkomusikerutbildning, avancerad nivå, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig, pedagogisk och professionell förmåga.

Studenten skall efter genomgången utbildning ha väl utvecklade kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, såsom solist, medlem i fasta ensembler eller som musiker i församlingar inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund.

Studenten skall även ha utvecklat förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt eller självständigt sätt.

Vidare skall studenten efter fullbordade studier ha förvärvat omfattande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring/anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kyrko- och kulturliv.

Innehåll:

Utbildningsprogrammet ges med tre olika inriktningar:

Arrangering och komposition

Orgel och klaver

Vokalmusik och kör

Utbildningsprogrammet är tvåårigt. Studenterna kan ha flera utbildningsmoment och projekt gemensamt med övriga kyrkomusik- och musikerstudenter. Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema (24 veckor), pojektveckor (med särsklida projekt) samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting.

Utbildning på denna nivå ges fr o m höstterminen 2008.

Behörighet
Grundläggande behörighet samt godkända antagningsprov.

Antagningsprov
Centrala antagningsprov för hela landet anordnas.

Sidansvarig:

kontakt – Berth Lideberg

Berth Lideberg

Berth Lideberg
Utbildningsledare
Musiker-/kyrkomusikerutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 68
berth [dot] lideberg [at] mhm [dot] lu [dot] se

Fakta om kyrkomusikerutbildningar

Programmen vid musiker- och kyrkomusikerutbildningen är uppdelade på kandidat- och masternivå.

Kandidatnivå innebär studier på grundnivå och för att kunna bli antagen krävs att du har grundläggande behörighet (som t.ex. fås efter en gymnasieutbildning eller studier på Komvux eller folkhögskola).

Masternivå innebär studier på avancerad nivå och för att kunna bli antagen måste du uppfylla kraven för en kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng, inklusive kandidatuppsats). För samtliga program oavsett nivå krävs även särskild behörighet (som bedöms genom arbets- eller spelprov).

Diplomutbildningen är en utbildning på masternivå med särskild profil och fördjupning, med krav på mycket hög konstnärlig nivå och professionell förmåga.

Kandidatutbildningar löper generellt över tre år och masterutbildningar över två år.

Vilka jobb kan man söka efter utbildningen?

Kandidatutbildningen i Kyrkomusik förbereder för organisttjänster i både Svenska kyrkan och andra trossamfund, förutom att vara en god allmänmusikalisk utbildning.

Masterutbildningen i Kyrkomusik förbereder för organisttjänster där kraven på musicerande och ledaregenskaper är högre och ges med tre inriktningar: ”Komposition och arrangering”, ”Orgel och klaver” samt ”Vokalmusik och kör”. Mastersutbildningen förbereder även för forskarutbildning i Kyrkomusik.

Den tvååriga kantorsutbildningen förbereder för arbete som kantor i Svenska kyrkan.