Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kulturskoleklivet: Fristående kurser

Inom kulturskoleklivet vid Lunds universitet erbjuds ett flertal fristående kurser av olika längd och omfattning. Här finns fortbildningschans för verksamma pedagoger och en möjlighet för ny inspiration, ökad bredd eller ämnesfördjupning. Kurserna ges vid Musikhögskolan respektive Teaterhögskolan i Malmö.

kulturskolan

Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan, (7,5 Hp) KUSE10

Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Innehållet fokuserar på de delar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som handlar om inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i undervisningen.

Kulturskolan som idé och praktik, (7,5Hp) KUSE11

Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Innehållet fokuserar på att ge förståelse för kulturskolans uppdrag och lärande på frivillig grund. Kursen ger även kunskap om barn- och ungdomskultur, vägar för att rekrytera och nå nya elevgrupper samt samarbeten med externa parter i det omgivande samhället.

Handledning av musiklärarstudenter i VFU, (7,5Hp) MUHN72

Kursen vänder sig till verksamma musiklärare som är knutna till VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) för musiklärarutbildningens studenter. Kursen kommer att handla om teorier kring olika handledarmodeller och handledningens faser, samtalsmetodik samt coaching.

El Sistema - Instrumentalundervisning i grupp för nya möjligheter, (7,5Hp) MUHG24

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om El Sistema som undervisningsform och som arbetar på Kulturskola. I kursen lär vi oss relevanta undervisningsmetoder anpassade till musikalisk gruppundervisning för elever i olika åldrar.

Normkritik genom rörelse (7,5hp) MUHG40

Normkritik genom rörelse innebär att varva kroppsliga övningar, som synliggör normer och normalitet, med verbal diskussion. Vi tittar på rytmik och dans ur ett normkritiskt perspektiv och synliggör leken som ett konstnärligt och normkritiskt verktyg.

Rytmik i förskola och skola (7,5hp) MUHG15

Kursen vänder sig till lärare, lärarstuderande och övrig personal inom förskola och skola som önskar utveckla sin förmåga att använda musik och rörelse i sin pedagogiska verksamhet.

Rytmikmetodik för barn 0–6 år (7,5hp) MUHG04

Kursen vänder sig till musiklärare, musikstuderande samt musikintresserade lärare och vårdpersonal på förskola. Kursen innehåller rytmikteori, barns motoriska och musikaliska lärande, tematiskt tänkande i undervisningen, planering av rytmiklektioner.

Lustfyllt lärande i musik för elever med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter (7,5hp) MUHN79

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller lärar- studerande i musik inom grundskola, gymnasium och kulturskola. Inriktning barn/unga/vuxna med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter. Kursen vill ge inspiration och kunskaper i musikaliskt lärande med ett mångfaldsperspektiv. Kursen ges i samverkan mellan Musikhögskolan i Malmö och Kulturcentrum Skåne

Liveljud för musiklärare och musiker (7,5hp) MUHF18

Lär dig mer om ljudteknik i livesammanhang, om hur man kopplar upp en PA-anläggning och hur man skapar en behaglig ljudmiljö i olika typer av lokaler.

Barn- och ungdomskörmetodik (7,5hp) MUHF62

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam som kyrkomusiker eller musiklärare men även till dig som verkar som barnkörledare i andra sammanhang och som vill fördjupa dina kunskaper i barnkörsmetodik.

Digital musikproduktion (15hp) MUHF76

Lär dig byggstenarna i modern datorbaserad musikproduktion, såsom MIDI- och audioredige- ring, mixning, trumprogrammering, loophante- ring. Undervisningen sker i Logic Pro.

Hemmastudio (15hp) MUHF85

Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper i sequencer/midi-inspelning och dator- hantering. Få kunskap på hur du med enkla medel kan komma igång med din egen hemmastudio.

Platsspecifika möten, sommarkurs (5Hp) SKÅB14

Kursen är utformad för att utveckla metoder för hur publik kan omvandlas till deltagare och medskapare i ett konstnärligt arbete där utgångspunkten är platsen och dess landskap och människor. Kursen syftar till att skapa dramaturgiska modeller för hur narrativ kan kopplas till en plats snarare än en text.

Musikdramatisk gestaltning, sommarkurs (5Hp) SKÅB15

Under kursen genomförs lektioner individuellt och i grupp för att studenterna ska förfina de berättartekniker som krävs i musikdramatisk gestaltning.

Dokumentärt berättande, sommarkurs (6Hp) SKÅB12

Kursen är utformad för att ge kännedom kring intervjutekniker, strukturerande av insamlat material och hur dessa kan omformas till sceniska berättelser som ska framföras inför en publik.

Skådespelarens arbete framför kameran, sommarkurs (5Hp) SKÅB17

Kursen är utformad för att ge studenten kännedom om att agera framför kameran.  Här undersöks de grundläggande principerna för att skapa film; att uppmärksamma skillnaderna mellan teaterns och filmens uttryck.

Teaterns teori och praktik (60 Hp+ 30 Hp ) TTPA05 och TTPK10

Scenkonsten har under de senaste åren börjat närma sig en mängd skiftande uttryck – spel- och deltagarkultur, aktivism och radiomediets podcasts för att nämna några. Teaterns teori och praktik befinner sig mitt i denna utveckling, och bygger på en lärandeprocess där studenten genom samtal, föreläsningar och praktiska övningar kontextualiserar såväl sitt egna som andras skapande. TTP är ett samarbete mellan Teaterhögskolan i Malmö och Språk- och litteraturcentrum i Lund (SOL).

Konceptuell scenkonst (30 + 30 + 30Hp) SKÅL01,02, 03

Kurserna är utformade för studenter vars ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande inom scenkonstfältet.


Läs mer om Teaterhögskolans kurser på www.thm.lu.se