Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse

Stiftelsen vill tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom inom sång, violin/viola, piano och cello. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning. Inom området sång även folklig inriktning. Stiftelsen utdelar två typer av stipendier:

* För studerande på högskolenivå utdelas fyra stipendier om vardera ca 100.000 SEK till studerande vid musikhögskola eller motsvarande.

Sökande skall vara svensk medborgare. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land.

Behörig är den instrumentalist som under året fyller högst 28 år eller den sångare som under året fyller högst 33 år.

Provspelning för stipendier sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö efter särskild kallelse. Dag för provspelningen: tisdag 2 maj 2017. Vid provet skall du vara beredd att framföra minst två verk/delar av verk av olika karaktär. 10 minuter står till ditt förfogande. Ackompanjatör finns att tillgå. Noter insändes till ackompanjatören i god tid före provet. Skicka eller ta med med en kort biografi, som kan användas i eventuellt programblad, till provet.

* För studerande på gymnasienivå, sista årskursen utdelas åtta stipendier (två inom varje instrumentgrupp) om vardera cirka 25.000 SEK.

Den sökande skall vara mantalsskriven i Skåne. Provspelning sker på Musikhögskolan i Malmö. Alla sökande gymnasister i åk 3 kommer att kallas till provspelning. Tid meddelas senare. Vid provet skall du vara beredd att framföra verk eller del av verk. Maximalt sex minuter står till ditt förfogande. Ackompanjatör finns att tillgå. Ta med noter och en kort biografi. Kan också skickas in i förväg.

Beslut om stipendierna. Stiftelsen beslutar om vilka ansökningar som skall bifallas efter genomförda prov och jurygruppernas rekommendationer. Beslutet utgår från följande principer: a) att spelprovet ligger till grund för rangording av de sökande och b) att även vikt fästs vid de ändamål och motiv som redovisas i ansökan.

Utdelning av stipendierna. Utdelning i Anderslövs kyrka 3 juni, kl 15. Stipendiaterna skall vara beredda att utan ersättning framföra ett soloverk i samband med utdelningsceremonin.

Utbetalning av stipendierna. Stiftelsen ansvarar för utbetalning av samtliga stipendier. En redogörelse för vad pengarna använts till skickas till Stiftelsen.

Länk till stiftelsens hemsida

Sista dag för ansökan 2017 var 3 mars 2017.
 

Sidansvarig:

Kontakt

Lena Arstam

Lena Arstam
Internationell koordinator och stipendiehandläggare
Musikhögskolans gemensamma enheter
+46 (0)40-32 54 67
lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se