Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stipendiepolicy

Musikhögskolan i Malmö disponerar ett antal fonder som förvaltas av Lunds Universitet och banker. Årligen utannonseras även stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien (KMA).

Handläggning av Musikhögskolans stipendier
Här på hemsidan framgår de tillgängliga stipendierna och uppgifter om när de ledigförklaras, de flesta under våren. I ledigkungörelsen framgår också vilka krav som måste uppfyllas för att vara berättigad att söka stipendiet. Digitalt ansökan. Ansökningar som skickas in efter ansökningstidens utgång beaktas ej!

På anslagstavlan vid Receptionen annonseras andra stipendier än Musikhögskolans och stipendiebeslut.

Flertalet stipendier tillkännages och utdelas vid Musikhögskolans avslutningshögtid i juni. Donatorer eller representanter för stiftelser inbjuds till detta tillfälle.

Beslut om stipendier
Fördelningen av stipendierna beslutas av Musikhögskolans ledningsgrupp, dvs rektor samt utbildningsledningarna vid Musiklärare- Musiker- och Kyrkomusikerutbildingarna. Vissa stipendiebeslut sker i samråd med ämnesnämnder, enskilda lärare eller donatorer/representanter. Bedömningen omfattar i regel inte något speciellt spelprov utan hänsyn tas till hela studieprestationen. Stipendier ges till studenter som på ett förtjänstfullt sätt genomför sina studier eller enligt önskemål från stipendiegivaren.  Bedömningen utgår från följande principer:

  • stor vikt skall läggas vid studieresultat och hur ett stipendium bidrar till studentens utveckling
  • stor vikt fästes vid de ändamål och motiv som redovisas i ansökan
  • alla oavsett utbildningens inriktning skall ha likartade förutsättningar att få stipendium
  • alla studerande oavsett årskurs kan söka men de som närmar sig slutet av sin utbildning prioriteras
  • tidigare erhållna stipendier utgör inte hinder för att söka
Sidansvarig:

Kontakt

Lena Arstam
Internationell koordinator och stipendiehandläggare
epost: lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se
Tel: +46 (0)40-32 54 67