Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Blandade stipendier

Här hittar du blandade stipender.

Inga och Georg Kopelius minnesfond

Musikhögskolan delar årligen ut stipendier från fonden för att främja och stödja ungdomars musikutbildning i allmänhet och särskilt goda studieprestationer i synnerhet. Stipendiemedel från Inga och Georg Kopelius minnesfond kan också användas på annat sätt än till enskilda studerande för att främja ungdomars musikutbildning.

Stipendiet kan sökas av studerande vid Musikhögskolan i Malmö (28 år eller yngre). Musikhögskolan har beslutat att stipendierna från fonden ska gå till:

  • Orgelspel. Stipendiet är avsett för studerande vid kyrkomusikerutbildningen.
  • Gitarr med inriktning västerländsk konstmusik. Stipendiet är avsett för studerande på gitarr.
  • Pedagogiskt stipendium. Stipendiet är avsett för musiklärarstuderande.

Notera att stipendiet har ett separat utlysningsformulär i ansökningssystemet.

 

Musikhögskolans pedagogiska stipendier

Elsy Jönsson; ur fonden udelas ett stipendium per läsår till studerande vid Musikhögskolan i Malmö, företrädesvis till musikpedagogiska ändamål. 

Britta Nilsson; ur fonden ska del av avkastningen årlligen delas ut som stipendier, i första hand till blivande musiklärare. 

Märta Klang; stipendium till studerande vid Musikhögskolan i Malmö.
 

Gunnel och Bertil Svenssons stiftelse för lovande musiker

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och utveckling vid Musikhögskolan i Malmö. Ändamålet ska främjas genom att varje år dela ut minst ett stipendium eller bidrag till begåvade och lovande instrumental- eller vokalmusiker för att, i Sverige eller utomlands, vidareutbilda sig, gärna vid master classes, i musik av tonsättare födda före år 1900 (dock ej tolvtons-kompositörerna, t ex Schönberg, Berg eller Webern). Stipendierna fördelas jämt mellan könen.

Kan ej sökas. MHM ledningsgrupp beslutar om utdelning under vårterminen för utdelning i samband med vårterminens avslut. 


Stiftelsen Sten, Stellan och Märta Hähnels minne

Stipendium för att främja utbildning av unga musikstuderande som delas ut till studenter vid Musikhögskolorna i Sverige sedan 2012. Varje skola har vardera 18.000–25.000 SEK att dela ut till en student. Fonden administreras av Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Kan ej sökas. MHM lämnar förslag på stipendiat till KMH som beslutar och betalar ut under hösten.


Ebba och Birgit Janssons fond

Stipendium till "unga lovande musiker som utövar klassisk musik".

Kan ej sökas. MHM ledningsgrupp beslutar om tilldelning under vårterminen och utdelning sker i samband med vårterminens avslut. 

 

Familjen John Andersson i Anderslöv 

Stiftelse som genom stipendier vill tillgodose och främja vidareutbildning av musikalisk ungdom. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning. Inom området sång även folklig inriktning.

OBS! Provspelningen för högskolestudenterna är framflyttad till 29 september 2020 på grund av Covid-19. Provspelningen för gymnasisterna har ägt rum och stipendiaterna får sin utbetalning den 3 juni 2020.


Vem kan söka?

  • Svensk medborgare och studerande inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell vid musikhögskola eller motsvarande. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land. Tidigare erhållit stipendium hindrar inte att man kan söka och få det igen.
  • Folkbokförd i Skåne och gymnasist, åk 3, inom instrumentgrupperna sång, piano, violin/viola eller violoncell.


Hur och när söker man?
Ansök här 1 februari - 1 mars

  • Högskolestudenter ska ladda upp intyg från högskola och bevis på svenskt medborgarskap. Högskolestudenterna ska därutöver göra en inspelning och sända till Musikhögskolan. Format och tillvägagångssätt meddelas senare. Inspelningen ska innehålla två verk eller delar av verk av olika karaktär och vara cirka 10 minuter lång. Den ligger till grund för uttagning till provspelning.
  • Gymnasisterna ska ladda upp intyg om att man går åk 3 på gymnasiet och folkbokföringsbevis. Inspelning behövs inte.


Provspelningar

  • Högskolestudenter som valts ut via inspelning kallas till provspelning som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö i mitten av april. Vid provet ska den sökande vara beredd att framföra minst två verk/delar av verk med olika karaktär. 10 minuter står till förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men den sökande kan även välja att ta med egen ackompanjatör på egen bekostnad.
  • Alla behöriga gymnasister kallas till provspelning som sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö i mars/april. Vid provet har den sökande 6-8 minuter till sitt förfogande. Musikhögskolan står för ackompanjatör men den sökande kan även välja att ta med egen ackompanjatör på egen bekostnad.


Beslut och stipendiesummor
Beslut fattas av stiftelsen för JAA efter rekommendation av juryn. Cirka 500.000 SEK fördelas på 4 stipendier till högskolestudenter, 1 stipendium / instrument-kategori samt 8 stipendier till gymnasisterna, 2 stipendier/instrumentkategori.

 

Utdelning och stipendiekonsert
Utdelningen äger rum i Anderslövs kyrka den 3 juni varje år. Stipendiaterna skall vara beredda att utan ersättning framföra ett verk i samband med utdelningsceremonin.

OBS! 2020 är stipendiekonserten inställd och utdelningen görs på annat vis.


Kontakt
Frågor om JAA-stipendierna kan besvaras av Lena Arstam vid Musikhögskolan i Malmö.

Till JAA-stiftelsens hemsida      

ANSÖKAN

ANSÖKNINGSPERIOD:
16 april - 4 maj 2020

ANSÖK HÄR