Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stipendier/scholarships

Januari 2019

Stipendier

Musikhögskolans stipendier

Här finns information om aktuella stipendier att söka och länk till ansökan. På anslagstavlan utanför receptionen finns information om fler stipendier som inte är Musikhögskolans. Information om MHM och KMA stipendier finns i spalten till vänster.

Here you find information about current scolarships and a link to the application. On the board outside the reception there is more information about orther scolarships. Information about MHM and KMA scholarships you find to the left.

John Andersson i Anderslöv

Vocal, Piano, Violin/Viola and Violoncello, classical genre, Swedish citizenship is required. 

STIPENDIER i sång, piano, violin/viola och violoncell, klassisk genre, från John Andersson i Anderslöv-stiftelsen. Cirka 600.000 kr finns att fördela i år.

4 stipendier för svenska studenter i högre musikutbildning
8 stipendier för skånska gymnasister åk 3

Ansökningsperiod 1 feb. -  1 mars, 2019. Endast digital ANSÖKAN

Provspelning för högskolestudenter, efter särskild kallelse, tisdag 9 april i Rosenbergsalen.Inspelning; MP3 – 320 kbit/s skickas till Lena Arstam, lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se samtidigt med ansökan.

Provspelning för gymnasister åk 3, alla behöriga anmälda är välkomna, lördag 9 mars till Liljeforssalen

Var?: Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, Malmö

Konsert med stipendiaterna i Anderslövs kyrka 3 juni kl 18, 2019.
Läs mer om stipendiet i spalten till vänster.

Kungl. Musikaliska Akademiens - KMA - lokala stipendier 2018

Application period: autumn. Link to INFORMATION.

Beslut om 2018 års stipendier är fattat och finns anslaget på anslagstavlan utanför receptionen. Alla som erhållit stipendiet har fått information. Erhållna stipendier rekvireras skriftligen på särskild blankett, 1/1 2019 - 31/12 2020, och skickas till Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm.

Kungl. Musikaliska Akademiens - KMA - nationella stipendier

Ansökan och blanketter HÄR. Sista anmälningsdag var 2018 den 3 maj. Stipendierna gäller för masterstudenter i åk 2 på musikerprogram.

Information and forms. KMA National scholarships - also for international students - application period during spring.

Rese- och forskningsbidrag inom det konstnärliga området

Ansökningsperioden för fakulteternas rese- och forskningsbidrag är i början av vår- respektive höstterminen, normalt i februari och september. Information - Information in English.

Sverige-Amerikastifelsens stipendier

Sverige-Amerika-stiftelsen utlyser kontantstipender för (magisger-, doktorand- och postkoktorala studier) i USA och Kanada.

http://sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier/

Musikhögskolans vårstipendier

De flesta av MHMs stipendier annonseras under våren. Beslut om MHM stipendier meddelas under avslutningshögtiden i Rosenbergsalen i juni.

  Most of the MHM scholarships are announced during springtime. Decicion about MHM scholarships spring semester is announced during the closing ceremony in June in the Rosenberg hall.

  Beslut om stipendier/Decision about scholarships:

  Alla som sökt stipendium får besked om resultatet. Beslutet anslås också på anslagstavlan utanför receptionen. All who applied for a scholarship are noticed about the result. The decicion is found on the board outside the reception.

  Utbetalning/Payment

  En rekvisition, som följer med informationen om beslutet, ska fyllas i för utbetalning - om du inte redan fått pengarna. För KMA stipendierna gäller särskild blankett, se ovan. If you have got scholarship you will receive a mail with a order form. If you got scholarship from KMA you find another form. This should be send to KMA in Stockholm

  Öppna stipendier

  De flesta av Musikhögskolans stipendier är endast för registrerade studenter vid Musikhögskolan i Malmö. Men...

  Studerande på gymnasiet och andra musikhögskolor kan söka stipendier från Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse via oss.

  Sökande till Musikhögskolan i Malmö kan också söka stipendier ur Signe och Edvin Malmqvist stipendiefond för träblåsare.

  Sidansvarig:

  Kontakt

  Lena Arstam

  Lena Arstam
  Internationell koordinator och stipendiehandläggare
  Musikhögskolans gemensamma enheter
  +46 (0)40-32 54 67
  lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se