Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hälsa och friskvård

Företagshälsovården
På Företagshälsovården vid Lunds universitet kan man bl a boka tid för medicinsk eller psykologisk rådgivning, samt rådgivning hos ergonom/sjukgymnast.

https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/foretagshalsovarden

Friskvård
Friskvårdspolicyn är ett steg i Lunds universitets satsning på friskvård och Musikhögskolan uppmanar all sin personal att verkligen utnyttja denna möjlighet att röra på sig. Motionskort, som du själv betalar, ersätts fr o m 2014 med max 1 870 kronor per kalenderår.

Läs mer om hur du söker friskvårdsersättning i Lathund för ärendehantering i SCC Primula

Hörselkontroll
Audionom Andreas Sjögren finns på skolan en torsdag eftermiddag i månaden. Till honom kan du komma för att kontrollera din hörsel, få råd om hörselbesvär och tinnitus. Du kan också få utprovat individuella musikhörselskydd. För tider se anslagstavlan utanför rum B-222.

Mobil: 0736-286700 eller 
Mail: andreas [dot] sjogren [at] horseltjanst [dot] se

Mer information
 http://www.performingarts.lu.se/ > ”Fakulteten” > ”Nedladdningsbara dokument” hittar du bl.a. olika policydokument och blanketter. Se vidare nedan för detaljer.

 http://www.mhm.lu.se/ > ”Om Musikhögskolan” hittar du information om det mesta om Musikhögskolan. Om du är lärare och behöver veta mer om de olika utbildningarna så klickar du på ”Utbildning” i huvudmenyn där du hittar kursplaner m.m.