Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om något händer

Ring alltid 112 i en nödsituation

Universitetets väktare: 
+ 46 46 222 07 00.

Läs mer om hur du larmar eller rapporterar in ett tillbud eller en arbetsskada

Ramtider

Läsåret 2021/2022
Höstterminen pågår 30 augusti 2021 – 16 januari 2022
Vårterminen pågår 17 januari – 5 juni 2022

Läsåret 2022/2023
Höstterminen pågår 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Vårterminen pågår 16 januari 2023 - 4 juni 2023

Läsårsöversikt 2021/2022
Mötesöversikt 2021/2022 

Aktuellt

Information angående Covid-19

Det snabbt förändrade smittläget innebär att universitetet behöver anpassa verksamheten ytterligare de närmaste veckorna. Digital undervisning och examination bör därför övervägas i de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas, förutsatt att detta inte försämrar kvaliteten på utbildningen eller rättssäkerheten vid examination.

Vidare ska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster som utgångspunkt genomföras digitalt, om inte fysisk närvaro behövs med hänsyn till verksamhetens behov.

Vad gäller nu på Musikhögskolan?

Undervisning och examination:
Huvudprincipen är undervisning och examination på campus men så smittsäkert som möjligt. Tänk särskilt på att hålla avstånd, sköta hygienen och stanna hemma vid symtom.

Digital undervisning och examination bör övervägas i de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas, förutsatt att detta inte försämrar kvaliteten eller rättssäkerheten (se ovan). Dekan vid varje fakultet ska i samråd med studentkår besluta om hur det i så fall ska genomföras. Vid tveksamheter – kontakta din utbildningschef.

T/A-medarbetare ska, efter överenskommelse med närmaste chef, arbeta hemifrån i den utsträckning det går med hänsyn till verksamheten.

Avstånd:
1 meters avstånd gäller och gärna 2 m. Större samlingar ska undvikas men behöver en konsert eller liknande genomföras och utrymmet i lokalen är begränsat så tänk på samma sätt som för publik (se nedan). Dvs sällskap som umgås dagligdags kan sitta tillsammans, max 8 personer och sedan avstånd (minst 1 m) till nästa sällskap.

Vädring:
Vädra gärna och ofta men inte så att rummet blir utkylt. Om du vädrat så tänk på att stänga fönsterna efter dig så vi inte underlättar för obehöriga att ta sig in.

Publik och allmän sammankomst:
En allmän sammankomst är en sammankomst som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Undervisning är inte en allmän sammankomst och är det endast medarbetare eller studenter i en publik räknas det inte heller som en allmän sammankomst men vi rekommenderar att vi ändå följer det som gäller för allmän sammankomst.

För att få vara fler än 20 personer i publiken vid en allmän sammankomst behöver alla vara sittande och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.

Får vi kräva vaccinationsbevis eller PCR-test av medarbetare eller studenter?
Nej. Enligt LU centralt får vi inte efterfråga våra medarbetares eller studenters hälsostatus och ett test ses som ett påtvingat kroppsligt ingrepp som inte är tillåtet.

Vad görs på Musikhögskolan för att minska risken för spridning av smitta?

Lokalerna:
Avståndsprickar och informationsskyltar placeras ut igen. Det sker också dagliga ronderingar för att öppna korridorsdörrar samt fylls på med handsprit (för händerna) och våtservetter (för avtorkning av instrument). Det finns också plexiglasskärmar att låna och munskydd på teknik och service. Städningen fokuserar mer på ytor som används mer frekvent.

Vi glesar åter ut bland sittplatser på skolan och så snart vädret tillåter rekommenderar vi innergården.

Information:
Förutom roll-ups så informerar vi även på skärmarna som finns på skolan om att

  • Håll avstånd
  • Sköt hygienen
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Vi aktualiserar åter dokumentet i LU Boxen ’Covid -19’:

English speaking?
A new decision from Lund University and information regarding Covid -19 will soon be published in English at lu.se. The Public Health Agency of Sweden publishes information here.The Swedish Government publishes information here


GENUS-konferens den 14-15 mars i Malmö

I vår är det dags för den tredje internationella GENUS-konferensen, med fokus på genusaspekter i utbildning, och denna gång i Malmö. 2022 års fokus är på genusfrågor efter avslutad universitetsutbildning och hur olika sektorer inom kultur och skola arbetar med dessa frågor för att skapa en bättre genusbalans och ett större inkluderande perspektiv. 

Du som är intresserad av att delta gör en ansökan till din närmaste chef senast fredagen den 31 januari. Anmälan till konferensen kommer att öppna inom kort. Vid frågor kontakta Lars Andersson. 

Läs mer på GENUS-konferensens webbsida

Nyheter från Konstnärliga fakulteten

En handfull utvalda konstnärer har kopplats ihop med forskare från European Spallation Source (ESS) och resultatet är ov...
Rekryteringen av en ny projektledare för vårt samlokaliseringsprojekt är nu klar och det blir Anders Mattsson (administr...
Alexander Westlund går utbildningen Komposition - musik för film och media på Musikhögskolan som i veckan avslutar ett s...

Nyheter från Lunds universitet

Varje år utlyses universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur, mellan 250 000 och 10 miljoner kronor kan sök...
Det snabbt förändrade smittläget innebär att universitetet behöver anpassa verksamheten ytterligare de närmaste veckorna...
Våren 2022 erbjuds återigen universitetets interna kurser i engelska för TA-personal. Kurserna är kostnadsfria för dig s...