Aktuellt från Lunds universitet

Den 12 februari klockan 9.30-11.30 arrangeras en digital internationell halvdag som vänder sig till alla anställda vid L...
De strategiska forskningsområdena vid Lunds universitet har beslutat om en satsning på workshops med fokus på globala må...
Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för ...

Emergency info

In case of emergency, dial 112

University guard:
+ 46 46 222 07 00

Ramtider

Läsåret 2020/2021
Höstterminen pågår 31 aug 2020 – 19 jan 2021
Vårterminen pågår 18 jan – 6 juni 2021

Läsårsöversikt | Senast ändrad 2020-06-08 (pdf-dokument)

Mötesöversikt | Senast ändrad 2020-06-08 (pdf-dokument

Aktuellt från Konstnärliga fakulteten

Det är nu klart att det blir Marge Arkitekter som ska rita det nya konstnärliga campuset i Varvsstaden, dit hela Konstnä...
Nu stärks Konstnärliga fakultetens ledning upp med en vicedekan för forskning i form av docent och universitetslektor Yl...
I samarbete med Malmö Konstmuseum kommer Konstnärliga fakulteten att medverka i det treåriga projektet ”Historia genom K...