Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyten och mobilitet

Som är anställd vid Musikhögskolan i Malmö erbjuds du olika möjligheter att göra internationella utbyten. Du kan undervisa utomlands, ta del av personalfortbildning i form av studiebesök och jobbskuggning samt även få resebidrag för att vidareutveckla Erasmussamarbeten.

Erasmus+

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. 
Erasmus+ Lärarmobilitet (LU)
Erasmus + Personalfortbildning (LU)
Erasmus + Resebidrag (LU)

Erasmus+ Lärarmobilitet
Erasmus+ Lärarmobilitet gäller för undervisning. Följande dokument är nödvändiga för att göra ett utbyte:

 1. Erasmus+ Mobility Agreement Teaching - ska skrivas under av dig som sökande, Musikhögskolan samt mottagande institution.
 2. Erasmus+ Grant Agreement - Ansökan som skickas till Lund. Ska skrivas under av dig som sökande före utbytet och beviljas sedan av sektionen Externa relationer i Lund.
 3. Online-rapport som du får via mejl.
 4. Certificate of Attendance - intyg som mottagande skola utfärdar efter mobiliteten.
 5. Mobility Costs - blankett som fylls i av oss eller dig som sökande för att Musikhögskolan ska få ersättning för kostnader i samband med utbytet.

Erasmus+ Personalfortbildning
Erasmus+ Personalfortbildning syftar till yrkesutveckling för lärare samt annan personal vid lärosäten i form av utbildningsmoment utomlands. Du kan till exempel göra en jobbskuggning, observationsperiod eller utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation någonstans inom Europa. 

Observera att konferenser ej ingår i Erasmus+ Personalfortbildning.

Erasmus+ Resebidrag
För att få ett Erasmus+ Resebidrag behöver syftet med din resa vara att diskutera, planera, vidareutveckla och utvärdera student- och lärarmobilitet. Du kan även få resebidrag för att delta i nätverksträffar eller kursutvecklingsprojekt i redan existerande samarbeten med partneruniversitet. 

Det är du själv som ordnar aktiviteten. Du söker sedan Erasmusmedel för att finansiera den eller kontaktar oss vid Musikhögskolan för hjälp.


Nordplus

Utbyten inom Norden kan också göras via Nordplus. Nordplus är ett program som stödjer samarbete mellan nordiska och baltiska länder. Inom Nordplus finns finansiering för mobilitet, särskilda projekt, nätverksaktiviteter, administratörsutbyten samt lärar- och studentstipendier.

Ansökan om medel för Nordplusutbyte görs till oss vid Musikhögskolan.

Läs mer om Nordplus


Utbyten utanför Europa

Lunds universitet bedriver verksamhet i olika delar av världen och erbjuder därför utbyten även utanför Europa. Dessa utbyten hanteras av sektionen Externa relationer i Lund. Har Musikhögskolan eget interinstitutionellt avtal med ditt önskade universitetet kontaktar du oss direkt.

Läs mer om utbyten utanför Europa (LU)


  EURAXESS

  EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som syftar till att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

  Läs mer om EURAXESS (LU)


  EUGLOH

  EUGLOH är ett program initierat och till största delen finansierat av EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten.

  Läs mer om EUGLOH (LU)

  Kontakt

  Rebecka Lassbo
  Internationell koordinator
  international [at] mhm [dot] lu [dot] se
  +46 40 32 54 03