Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyten och mobilitet

Som anställd vid Musikhögskolan i Malmö erbjuds du olika möjligheter att göra internationella utbyten. Du kan undervisa utomlands eller ta del av personalfortbildning i form av studiebesök och jobbskuggning. Du kan även få resebidrag för att vidareutveckla Erasmussamarbeten.

Erasmus+

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. 
Läs mer om Erasmus+ Lärarmobilitet (LU)
Läs mer om Erasmus + Personalfortbildning (LU)

Vart kan jag åka?

Logga in i SoleMove med ditt Lucat-ID och sök bland lärosätena. Börja med att fylla i "your home unit" (Malmö Academy of Music, MHM), därefter får du upp en lista med institutioner vi har avtal med. Klicka på den högskola du finner intressant för att se om det finns ett avtal förberett för lärar- och/eller personalmobilitet. Om inte, kontaktar du Cecilia Hultman på Konstnärliga fakulteten.

Erasmus+ Lärarmobilitet
Erasmus+ Lärarmobilitet gäller för undervisning. Följande dokument är nödvändiga för att göra ett utbyte:

 1. Erasmus+ Mobility Agreement Teaching - ska skrivas under av dig som sökande, Musikhögskolan i Malmö samt mottagande institution.
 2. Erasmus+ Grant Agreement - Ansökan som skickas till Lund. Ska skrivas under av dig som sökande före utbytet för att sedan beviljas av sektionen Externa relationer i Lund.
 3. Online-rapport som du får via mejl.
 4. Certificate of Attendance - intyg som mottagande skola utfärdar efter mobiliteten.
 5. Mobility Costs - blankett som fylls i av oss eller dig som sökande för att Musikhögskolan i Malmö ska få ersättning för kostnader i samband med utbytet.

Erasmus+ Personalfortbildning
Erasmus+ Personalfortbildning syftar till yrkesutveckling för lärare samt annan personal vid lärosäten i form av utbildningsmoment utomlands. Du kan till exempel göra en jobbskuggning, observationsperiod eller utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation någonstans inom Europa. 

Observera att konferenser ej ingår i Erasmus+ Personalfortbildning.


Nordplus

Utbyten inom Norden kan också göras via Nordplus. Nordplus är ett program som stödjer samarbete mellan nordiska och baltiska länder. Inom Nordplus finns finansiering för mobilitet, särskilda projekt, nätverksaktiviteter, administratörsutbyten samt lärar- och studentstipendier.

Nätverk inom Nordplus:

 • NordClassic – för klassisk musik
 • NordOpera – för opera musik
 • NordPuls – för jazz / pop / rock / världsmusik
 • NordTrad – för folkmusik
 • NNME – för musikpedagogik och forskning
 • Act in Art – för ett entreprenöriellt tänkesätt inom högre konstnärlig utbildning

Ansökan om medel för Nordplusutbyte görs till oss vid Musikhögskolan i Malmö.

Läs mer om Nordplus


Utbyten utanför Europa

Lunds universitet bedriver verksamhet i olika delar av världen och erbjuder därför utbyten även utanför Europa. Dessa utbyten hanteras av sektionen Externa relationer i Lund. Har Musikhögskolan i Malmö istället ett eget interinstitutionellt avtal med ditt önskade universitetet kontaktar du oss direkt.

Vill du veta mer? Kontakta Cecilia Hultman på Konstnärliga fakulteten.


EURAXESS

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som syftar till att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

Läs mer om EURAXESS (LU)


EUGLOH

EUGLOH är ett program initierat och till största delen finansierat av EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten.

Läs mer om EUGLOH (LU)

Kontakt

Alvi Joensen
Internationell koordinator
alvi [dot] joensen [at] mhm [dot] lu [dot] se (alvi[dot]joensen[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 70

Ska du åka på Erasmusutbyte?

Lunds universitet erbjuder en Canvaskurs med bra information om hur du går tillväga.