Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyten och mobilitet

Du som är anställd vid Musikhögskolan har många möjligheter att göra utbyten utomlands. Det kan vara undervisning, personalfortbildning (studiebesök, jobbskuggning) eller resebidrag för vidareutveckling av Erasmussamarbete.

Erasmus+, personalfortbildning
Programmet syftar till yrkesutveckling hos undervisande och annan personal vid lärosäten i form av utbildningsmoment utomlands (ej konferenser) samt jobbskuggning/observationsperioder/utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation någonstans inom Europa.

Det är du själv som ordnar aktiviteten som du sedan kan söka Erasmus-medel för att finansiera.

Läs mer här

  • Information om Erasmus och länkar till ansökan finns på Lunds universitets hemsida om Erasmus. Höstens deadline för utbyte är omkring 29 september  och vårens deadline är omkring 28 februari. I den mån det finns medel kvar kommer även ansökningar som kommer in efter dessa datum att behandlas.
  • Utbyten inom Norden kan också göras via Nordplus. Mer information finns på Nordplusmusic hemsida. Ansökan om medel för Nordplusutbyte görs till Lena Arstam i januari för kommande läsår.

  • För utbyten utanför Europa (inklusive europeiska utbyten) finns sammanfattade här på denna hemsida från Lunds universitet.

Alla utbyten går via Lena Arstam och ska vara godkända av respektive utbildningsledare innan ansökan görs.

Följande dokument är nödvändiga för Erasmus+ lärarutbyten:

  • - Erasmus+ Mobility Agreement Teaching - ska skrivas under av sökande, mig och mottagande institution.
  • - Erasmus+ Grant Agreement = ansökan till Lund - ska skrivas under av sökande före utbytet och beviljas sen av Ingrid Temler
  • - Online-rapport som kommer via mailen
  • - Certificate of Attendance = intyg som mottagande skola skriver efter mobiliteten
  • - Mobility Costs = blankett som fylls i av Lena Arstam för att Musikhögskolan ska får ersättning för kostnader i samband med utbytet

Lärarmobilitet

PÅ MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Som medarbetare och lärare på Musikhögskolan i Malmö har du möjligheter att göra utbyten utomlands. Ett utbyte kan handla om undervisning, kompetensutveckling (studiebesök, jobbskuggning) eller resebidrag för vidareutveckling av Erasmussamarbete.

Erasmus+

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. 
Erasmus+ Lärarmobilitet
Erasmus + Personalfortbildning
Erasmus + Resebidrag

EURAXESS

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.
Läs mer här

EUGLOH

European University Alliance for Global Health

Nordplus

Nordplus är ett program som stödjer samarbete mellan nordiska och baltiska länder. Inom Nordplus finns finansiering för mobilitet, särskilda projekt, nätverksaktiviteter, administratörsutbyte samt lärar- och studentstipendier.
Läs mer här

Tidigare utbyten

IN-kommande från 2010
UT-resande från 2010
Vietnamprojekt

Internationellt/Stipendier

Personal
lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se (Lena Arstam), internationell koordinator, stipendiehandläggare