Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbyten och mobilitet

Du som är anställd vid Musikhögskolan har många möjligheter att göra utbyten utomlands. Det kan vara undervisning, personalfortbildning (studiebesök, jobbskuggning) eller resebidrag för vidareutveckling av Erasmussamarbete.

Erasmus+

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. 
Erasmus+ Lärarmobilitet
Erasmus + Personalfortbildning
Erasmus + Resebidrag

Erasmus+ Lärarmobilitet
Denna lärarmobilitet gäller för undervisning. Följande dokument är nödvändiga för Erasmus+ lärarutbyten:

  • Erasmus+ Mobility Agreement Teaching - ska skrivas under av sökande, mig och mottagande institution.
  • Erasmus+ Grant Agreement = ansökan till Lund - ska skrivas under av sökande före utbytet och beviljas sen av Externa relationer i Lund
  • Online-rapport som kommer via mailen
  • Certificate of Attendance = intyg som mottagande skola skriver efter mobiliteten
  • Mobility Costs = blankett som fylls i av IRC eller den anställde för att Musikhögskolan ska får ersättning för kostnader i samband med utbytet

Erasmus+, personalfortbildning
Programmet syftar till yrkesutveckling hos undervisande och annan personal vid lärosäten i form av utbildningsmoment utomlands (ej konferenser) samt jobbskuggning/observationsperioder/utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation någonstans inom Europa.

Erasmus+ Resebidrag
Syftet med resan ska vara att diskutera, planera, vidareutveckla och utvärdera student- och lärarmobilitet samt till exempel kursutvecklingsprojekt i redan existerande samarbeten med partneruniversitet. Man kan även få resebidrag för att delta i nätverksträffar.

Det är du själv som ordnar aktiviteten som du sedan kan söka Erasmus-medel för att finansiera eller kontakta IRC vid Musikhögskolan för hjälp.

Nordplus

Utbyten inom Norden kan också göras via Nordplus. Nordplus är ett program som stödjer samarbete mellan nordiska och baltiska länder. Inom Nordplus finns finansiering för mobilitet, särskilda projekt, nätverksaktiviteter, administratörsutbyte samt lärar- och studentstipendier.

Mer information finns på Nordplusmusic hemsida. Ansökan om medel för Nordplusutbyte görs till IRC vid Musikhögskolan.

Utbyten utanför Europa

För utbyten utanför Europa (inklusive europeiska utbyten) finns sammanfattade här på denna hemsida från Lunds universitet. Eller kontakta IRC på Musikhögskolan om eget avtal finns till det önskade universitetet.

EURAXESS

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen som inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.
Läs mer här

EUGLOH

European University Alliance for Global Health

 

Tidigare utbyten

IN-kommande från 2010
UT-resande från 2010
Vietnamprojekt

In English

Funding Mobility for Staff

Read more

Kontakt

Hedvig Jalhed
Internationell koordinator
international [at] mhm [dot] lu [dot] se

Cristin Lindqvist
Handläggning av personalmobilitet
cristin [dot] lindqvist [at] mhm [dot] lu [dot] se