Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ

Frequently asked questions

Här hittar du vanliga frågor och svar angående slutfasen av Examensarbetet.

Det går inte att fastställa någon absolut gräns, eftersom mycket beror på arbetets art och skribentens språkstil. Det brukar bli svårt att få med alla nödvändiga delar i ett examensarbete på mindre än 25 A4-sidor. Ett arbete kan också bli för omfångsrikt; det är inte säkert att det som kan sägas på 40 sidor sägs bättre på 60! I övrigt får man en hum om omfattnings genom att studera tidigare arbeten på nätet. I vetenskapligt skrivande ingår också konsten att uttrycka sig klart och koncist. I ord uttryckt betyder det att en ungefärlig nedre gräns går vid 10.000 och en ungefärlig övre gräns vid 20.000 ord.

KPU-studenter som under höstterminen 2020 befunnit sig i lärarutbildning kan efter överenskommelse med handledaren flytta kvarvarande handledningsresurs från hösttermin till vårtermin. De studenter som väljer att skriva färdigt sitt examensarbete vid ett senare tillfälle har inte tillgång till handledning eller opponering utan skickar färdigt examensarbete till Anna Houmann som ombesörjer att arbetet examineras i samband med de tre uppsamlingstillfällen som finns per läsår (vecka 6, 33 och 45). Meddela Anna Houmann att du ämnar gå upp för examination senast tre veckor innan. Observera att det kan uppstå väntetid pga tillgängligheten till examinationer.

KPU: Om studentens arbete inte går upp för examination i vecka 2 finns två möjligheter att gå upp för omexamination. Antingen i samband med kursens ordinarie omexamination i vecka 8 den 22/2 eller i samband med uppsamlingsprovet i vecka 6. Om studenten avser att delta i omexamination behöver studenten meddela Anna Houmann senast måndagen den 1/2 i vecka 5. Studenten skickar sedan sitt arbete till Anna Houmann den 22/2 som ombesörjer med examination. Betyg meddelas 1/3. Om studenten avser att delta i uppsamlingsprov i vecka 6 behöver studenten meddela sin anmälan via Musikhögskolans hemsida. Studenten skickar sedan sitt arbete till Anna Houmann den 8/2 som ombesörjer med examination. Betyg meddelas den 15/3.

GY: Om studentens arbete inte går upp för examination i vecka 21 finns det möjlighet att lämna in arbetet i samband med kursens ordinarie omprov den 14/6 i vecka 24. Om studenten avser att delta i omexaminationen behöver studenten meddela Anna Houmann senast måndagen den 24/5. Om studentens arbete inte går upp för omexamination i vecka 24 är nästa möjlighet i samband med uppsamlingsprovet i vecka 33. Om studenten avser att delta i uppsamlingsprov i vecka 33 behöver studenten meddela sin anmälan via Musikhögskolans hemsida. Studenten skickar sedan sitt arbete till Anna Houmann den 16/8 som ombesörjer med examination. Betyg meddelas den 6/9.

 • Examinatorn meddelar betyg till student och handledare den 1//2 (KPU) respektive 28/5 (GY)
 • Examinatorn meddelar betyg samt den svenska och engelska titeln på arbetet till Anna Houmann den 1/2 (KPU) respektive den 28/5 (GY)
 • Studenten registrerar uppgifter om sitt arbete i LUP
 • Automatmail går till kursadministratör (Anna Houmann)
 • Kursadministratör kontrollerar registreringsuppgifterna mot examinations tidigare uppgifter
 • Kursadministratör skickar arkivex digital via mail till examinatorn
 • Examinatorn kontrollerar att det är godkänd version och meddelar detta via mail till kursadministratör
 • Kursadministratör slutför registreringen i LUP
 • Automatmail går till publiceringsansvarig på fakulteten som aktiverar publicering i LUP
 • Kursadministratör meddelar betyg till Sara Engblom som lägger in betyg i LADOK

 • Examinatorn meddelar handledare och student 1/2 (KPU) respektive 28/5 (GY)
 • Examinatorn meddelar Anna Houmann den 1/2 (KPU) respektive 28/5 (GY)
 • Anna Houmann sammanställer en lista på samtliga underkända arbeten och meddelar Sara Engblom
 • Examinatorn skickar synpunkter och förslag på förändringar till handledare och student senast den 1/2 (KPU) respektive 28/5 (GY)
 • Studenten har sedan ca 15 arbetsdagar på sig att justera sitt arbete dvs den 22/2 (KPU) respektive 14/6 (GY) och skickar sedan det tillbaka till examinatorn som examinerar
 • Examinatorn meddelar student, handledare och Anna Houmann den 15/3 (KPU) respektive 24/6 (GY)
 • Om studenten inte lämnar in det den 22/2 (KPU) respektive 14/6 (GY) eller om arbetet inte blir godkänt även denna gång är nästa examinationstillfälle den 16/8. Anmälan sker via Musikhögskolans hemsida.

 • Examinatorn meddelar betyg till student och 24/6
 • Examinatorn meddelar betyg samt den svenska och engelska titeln på arbetet till Anna Houmann den 24/6
 • Studenten registrerar uppgifter om sitt arbete i LUP 
 • Automatmail går till kursadministratör (Anna Houmann)
 • Kursadministratör kontrollerar registreringsuppgifterna mot examinations tidigare uppgifter
 • Kursadministratör skickar arkivex digital via mail till examinatorn
 • Examinatorn kontrollerar att det är godkänd version och meddelar detta via mail till kursadministratör
 • Kursadministratör slutför registreringen i LUP
 • Automatmail går till publiceringsansvarig på fakulteten som aktiverar publicering i LUP
 • Kursadministratör meddelar betyg till Sara Engblom som lägger in betyg i LADOK

 • Examinatorn meddelar student 24/6
 • Examinatorn meddelar Anna Houmann den 24/6
 • Anna Houmann sammanställer en lista på samtliga underkända arbeten och meddelar Sara Engblom
 • Examinatorn skickar synpunkter och förslag på förändringar till student den 24/6
 • Studenten anmäler sitt deltagande i uppsamlingsprov  den 16/8 i vecka 33 via Musikhögskolans hemsida (se deadline på Musikhögskolans hemsida)
 • Studenten skickar sitt arbete till Anna Houmann den 16/8 som ombesörjer med examinator (Obs! att kö kan uppstå)
 • Examinatorn meddelar student och Anna Houmann den 6/9
 • Om arbetet inte blir godkänt även denna gång är nästa uppsamlingsprov i vecka 45. Anmälan till uppsamlingsprov sker via Musikhögskolans hemsida.
 • Om studenten inte lämnar in det den 16/8 är nästa examinationstillfälle i vecka 45. Anmälan till uppsamlingsprov sker via Musikhögskolans hemsida.

Från och med den januari 2014 publicerar studenterna i lärarutbildningen själva sina arbeten i LUP. De som inte befinner sig i utbildning för sina arbeten publicerar i LUP genom att examinatorn lämnar det godkända arbetet till Anna Houmann. För publicering i LUP läs mer under fliken Publicering. Efter att arbetet är publicerat förs betyg in i LADOK. Arbeten som skrivs efter avslutad utbildning med start tidigare än 2011 publiceras inte på nätet.

Skriv ut blanketten nedan, fyll i och skicka/lämna in till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom).

Examensblankett Gy

Examensblankett KPU