Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbytesstudier

Utbytesstudier innebär att du förlägger en del av din utbildning vid ett partneruniversitet som är knutet till Musikhögskolan i Malmö eller Lunds universitet.

Kvinnlig utbytesstudent tittar in i kameran på en trafikerad gata. Foto.

Vem kan ansöka om utbytesstudier?

Alla som studerar på ett program kan ansöka om utbytesstudier, men du måste vara aktiv student vid ansökningstillfället och under terminen innan utlandsstudierna. Vid utresa ska du ha avklarat minst 60 hp vid Lunds universitet och inte ha rester.

Diskutera gärna utbytet med dina lärare på Musikhögskolan i Malmö då de ofta har internationella kontakter och kan ge dig vägledning vid val av skola. Du måste också prata med din utbildningssamordnare som tillsammans med utbildningschef beslutar om du kan göra ett utbyte.  

Student vid Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

Du kan ansöka om utbyte hela eller delar av studieperioden:

 • Konstnärligt kandidatprogram i musik, år 2 samt ht i år 3 (termin 5)
 • Konstnärligt masterprogram i musik, år 1 alternativt höstterminen år 2

Notera att du i regel inte kan åka på utbyte den termin som examen görs.

Student vid Ämneslärarutbildningen i musik

Du kan ansöka om utbyte när du ska påbörja:

 • Termin 5, 6 eller 7 om du vill göra ett utbyte under en termin inom Ämne 2/Estetiska fördjupningskurser
 • Termin 5+6 om du vill göra utbyte under två terminer inom Ämne 2/Estetiska fördjupningskurser 

Du kan välja upp till fem universitet du önskar åka till. 


Antagningsomgångar

Du söker på höstterminen eller vårterminen beroende på vart du vill åka. Musikhögskolan i Malmö har tre olika typer av avtal; universitetsgemensamma avtal som gäller för hela Lunds universitet, våra egna interna avtal samt Erasmusavtal.

Utbyten som sökes under höstterminen

Under höstterminen kan du söka till våra universitetsgemensamma avtal, vilket är tre partnersuniversitet utanför Europa.

Ansökningsperioden till University of California (UC) är 1 - 15 november. Universitetet har nio olika campus. För övriga partneruniversitet ligger ansökningsperioden mellan 16 oktober - 15 november.  Ansökan görs i SoleMOVE, Lunds universitets ansökningssystem för utbytesstudier.

Observera att du först måste bli nominerad till utbyte av din utbildningssamordnare på Musikhögskolan i Malmö innan du ansöker direkt till värduniversitetet. 

Gå till SoleMOVE

Utbyten som sökes under vårterminen

Under vårterminen kan du söka Erasmus+ (utbytesstudier vid partneruniversitet inom Europa) samt Musikhögskolan i Malmös interna avtal (utbytesstudier vid partneruniversitet utanför Europa). Är värdlandet med i EU har du dessutom möjlighet att söka Erasmus-stipendium.

Tiden för utbyte är 3 - 12 månader, en alternativt två terminer. Deadline för ansökan varierar från universitet till universitet men en första ansökan måste göras i SoleMOVE senast den 15 februari.

Gå till SoleMOVE

Sök bland universitet du kan åka till 

Hur går jag tillväga?

Universitetsgemensamma avta

 • Gör din ansökan i SoleMove, Lunds universitets ansökningssystem för utbytesstudier. 
 • När din ansökan blivit godkänd i SoleMove nomineras du till partneruniversitetet av en handläggare på Externa Relationer vid Lunds universitet som då tar över ditt ärende.
 • Nu är det dags att göra din ansökan direkt till universitet. Detta gör du i dialog med handläggaren på Externa Relationer i Lund som hjälper dig. 

Gå till SoleMove

Guide till SoleMove 


Erasmus+ och Musikhögskolan interna avtal

 • Kolla upp vilket / vilka partneruniversitet du önskar söka dig till (max fem) och ta reda på ansökningsdeadlines.
 • Gör din ansökan i SoleMove, Lunds universitets ansökningssystem för utbytesstudier. Antagningsomgången är öppen 23 januari –15 februari.
 • När din ansökan blivit godkänd i SoleMove nomineras du till partneruniversitetet av Musikhögskolan i Malmö.
 • Gör din ansökan direkt till partneruniversitet.
 • Sök stipendium! Alla som antas till ett utbyte kan ansöka om Erasmus+ stipendium. Stipendiet är på mellan 400-460 euro i månaden beroende på vart du åker. I samband med ansökan görs ett språktest. 

Hittar du ett lärosäte som du väldigt gärna vill åka till men som vi inte har avtal med, har du möjlighet att inkomma med en önskan om att få åka dit. Det gäller främst högskolor inom EU. Gäller det ett lärosäte utanför EU blir det en större process att skriva ett avtal och då behöver vi oftast längre tid för det. Ytterst är det prefekt som godkänner att vi tar kontakt med detta lärosäte (dock finns inga garantier för att ett avtal kommer att skrivas). Deadline för att inkomma med en sådan önskan är den 31/11

Gå till SoleMove

Guide till SoleMove 

Läs mer om ansökan av Erasmus+ stipendium (LU)

Ansökan i SoleMOVE ska innehålla följande:

Study plan / Studieplan – leta upp vilka kurser som vänder sig till utbytesstudenter och kontrollera att du har rätt förkunskapskrav. Prata med din utbildningssamordnare och säkerställ att kurserna går att tillgodoräkna inom din examen. Du hittar sökbara kurser på värduniversitetets hemsida via SoleMOVE.

Study plan / Studieplan (PDF 295 kB, nytt fönster)


Statement of purpose – ett personligt motivationsbrev där du lyfter fram varför just du ska få åka på utbyte. Beskriv hur utbytet kommer att hjälpa dig i din framtida yrkesroll samt i din personliga utveckling. Motivera även varför du vill studera vid just universitet du har valt. Texten ska vara skriven på engelska och vara högst en A4-sida lång.

Gå till SoleMove

Guide till SoleMove

Ansökningar till olika skolor kan se väldigt olika ut, men vanligtvis innehåller de:

 • Ansökan med en studieplan
 • Inspelning – en 15–20 minuter lång inspelning som visar din musikaliska och tekniska förmåga. Kompositionsstudenter bifogar sina verk samt verkförteckning.
 • Transcript of records – ett Ladokintyg på engelska. Det kan hämtas från Studentportalen eller i Ladok.
 • Statement of purpose – ett personligt motivationsbrev där du lyfter fram varför just du ska få åka på utbyte.
 • CV  i vissa fall behöver du bifoga ett CV. 
 • Rekommendationsbrev från din lärare krävs i vissa fall men inte alltid.
 • Språktest – vissa partneruniversitet önskar att du bifogar ett språktest. Via Folkuniversitetet finns möjligheten att göra ett gratis språktest.

Gå till Studentportalen

Titta på en video om hur du skriver ett bra CV på Lunds universitets YouTubekanal

Ta ett gratis språktest via Folkuniversitetet

Innan du åker iväg på utbyte, behöver du se till att det finns ett tillgängligt Learning agreement, motsvarande din studieplan, för utbytet. Detta för att vi ska säkerställa att du kommer att kunna läsa kurser som du efter utbytet kan validera in i din utbildning.

 • du som reser inom Erasmus skapar ditt OLA i SoleMove. När det är klart, sparar du och det skickas ett meddelande till koordinator på MHM. Efter att koordinatorn har godkänt ditt OLA, skickas det via systemet till din partnerskola.
 • du som reser utanför Europa men inom ett universitetsgemensamt avtal, får instruktioner från din handläggare vid ER, Externa relationer, i Lund hur du ska gå tillväga.
 • Du som reser utanför Europa men inom Musikhögskolans egna avtal behöver kommunicera de kurser du har för avsikt att studera under utbytet med koordinator på MHM, som därefter hjälper dig vidare med att skapa ditt Learning agreement.

Läs mer om hur du skapar ditt OLA på LU's hemsida.

Studenter som reser inom ett utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring, Student UT. Försäkringen börjar gälla två veckor före studieperioden och slutar att gälla två veckor efter studieperioden. Försäkringen gäller endast i det land där du ska studera samt direktresor dit och tillbaka. Om du åker på utbyte till ett EU-land bör du även skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort via Försäkringskassan. Du kan ladda ner ett försäkringsintyg via SoleMove när du är antagen till ett utbyte.

Läs mer om Kammarkollegiets samlingsförsäkring, Student UT

Utbytesavtal mellan universitet innebär att det finns en överenskommelse om att utbyta studenter (och lärare) med varandra. Avtalet garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Som student vänder du dig till CSN för utlandsstudier för att ansöka om medel för att finansiera utlandsvistelsen. I de flesta fall får du även hjälp med att hitta boende.

Läs mer om CSN för utlandsstudier


Glöm inte att söka stipendium! Alla som antas till ett utbyte (även med Nordplus) kan ansöka om Erasmus+ stipendium. Stipendiet är på mellan 400-460 euro i månaden beroende på vart du åker. I samband med ansökan görs ett språktest. 

Läs mer om ansökan av Erasmus+ stipendium (LU)

Vänta inte för länge med att leta boende. Kolla ditt partneruniversitets hemsida eller kontakta deras internationella koordinator för att se om det går att hitta boende via skolan eller om det är upp till dig att ordna.

Är du intresserad av att hyra ut ditt eget boende till våra inkommande utbytesstudenter hör du av dig till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom) som förmedlar kontaktuppgifter till dessa. Har du tur kommer det en inkommande student från universitetet du har blivit antagen till, vilket kan möjliggöra ett byte rakt av för utbytesterminen.

Extracurricular International Opportunities for Students at LU
"Extracurricular International Opportunities for Students at LU" är en sida i Canvas med information om internationella möjligheter för studenter vid Lunds universitet, till exempel virtuella utbyten, korta utbyten, webbinarium och resestipendium. Nya aktiviteter publiceras under terminens gång så glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar. 
Har du frågor? Kontakta isabelle [dot] nilsson [at] er [dot] lu [dot] se (isabelle[dot]nilsson[at]er[dot]lu[dot]se)

Registrera dig på Extracurricular International Opportunities for Students at LU 


Möt världen på hemmaplan
Som internationell fadder blir du den sociala länken mellan de internationella studenterna i din faddergrupp och studentlivet i Lund. Du får träffa studenter från hela världen och lära känna nya människor. 

Engagera dig som internationell fadder (LU)


VFU utomlands
Du som går Ämneslärarutbildningen har möjlighet att göra kursen "VFU inom valt fördjupningsområde" utomlands. Kursen ligger i termin 10. Du ansvarar själv för att söka upp information om lämplig skola och land. Därefter vänder du dig till Pernilla Grahn, VFU-ledare på musiklärarutbildningarna, för att vidare diskutera utbytet.


SAS-kurs
Läs en SAS-kurs tillsammans med internationella studenter i Lund (LU)

Tillgodoräknande av utbytesstudierna
Innan du åker hem från ditt utbytesuniversitet är det viktigt att du kontrollerar hur du får ditt studieintyg (Transcript of Records). Det behövs för att validera dina studier in i din utbildning på MHM. Det är vanligt att utbytesuniversitetet skickar det direkt till koordinatorn på MHM, men ibland skickas det direkt till dig, alternativt behöver du ladda ner det från en databas.


Reserapport
Innan vi lägger in dina poäng i ladok vill vi att du skriver en kort reserapport över din tid utomlands. Reserapporten laddar du upp på LU's sida Travel Reports. Här skapar du ett konto i databasen och lägger upp din rapport, gärna tillsammans med några foton. På sidan finns även kontaktmöjlighet till support om det hänger upp sig.


Internationell mentor på MHM
När du är tillbaka på Musikhögskolan har du möjlighet att engagera dig som internationell mentor för inkommande utbytesstudenter. Det innebär att du tar ett extra ansvar för att de ska känna sig hemmastadda på Musikhögskolan, men också i Malmö och Lund. Majoriteten av våra inkommande studenter stannar endast under höstterminen, därför ligger fokus på denna termin, men det kan förekomma studenter som kommer under vårterminen och då behöver de också lite omsorg. 

Uppdraget är arvoderat och du får betalt för 30h att sprida ut under höstterminen, samt lite i början av vårterminen. Inför varje ny hösttermin söker vi två studenter som är intresserade av detta uppdrag. Det är en fördel om du själv har varit utbytesstudent, men det är inte ett krav. Huvudsaken är att du är intresserad av att ta hand om våra utbytesstudenter på bästa sätt. Hör av dig till sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (Sara Engblom) om du är intresserad av detta uppdrag.

Sommarkurser utomlands

Är du intresserad av att göra ett utbyte men vill inte vara borta en hel termin? Då har du möjlighet att åka iväg enbart under sommaren. Att läsa en sommarkurs utomlands påverkar inte dina möjligheter att även åka på ett vanligt utbyte under terminerna.   

Ansökningsperioden för sommarkurser utomlands 2023 är 25 januari – 6 februari. 

Läs mer om sommarkurser utomlands (LU)

Kontakt

Sara Engblom
Koordinator studentutbyten
sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]engblom[at]mhm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 54 19

Vill du vara vårt ansikte utåt?

Student ler mot kameran på en gata i Berlin. Foto.

Instagram takeover

Vill du berätta om din vardag utomlands på Lunds universitets eller Musikhögskolan Instagramkonto? Hör av dig till oss:

 • MHM – Amelie Malmgren
 • LU – lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se (Utbytesambassadörerna)

Studentambassadör

När du åker på utbytesstudier till något av våra partneruniversitet, är du en av Lunds universitets viktigaste representanter och vårt ansikte mot omvärlden.

Läs mer om att vara studentambassadör (LU)


Utbytesambassadör

En utbytesambassadör har själv erfarenhet av att studera utomlands. Ditt uppdrag är att inspirera och sprida kunskap om internationella möjligheter vid Lunds universitet. Rekrytering sker via MyCareer.

  Läsåret 2022/2023:

  • Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasilien
  • Scuole Civiche di Milano, Italien
  • University of Limerick, Irland
  • The University of Melbourne, Australien
  •  University of British Colombia, Vancouver, Kanada

  Läsåret 2023/24:

  • Norges Musikkhøyskole, Oslo, Norge
  • Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin, Estland
  • Luca School of Arts, Lemmens, Belgien
  • Iceland University of Arts, Rejkjavik, Island
  • University of Limerick, Irland
  • Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino, Italien
  • Uniarts, Helsingfors, Finland
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasilien