Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

Kursvärdering/Course Evaluation

Högskoleförordningen föreskriver att alla studenter ska ges möjlighet att vid avslutad kurs framföra sina erfarenheter av kursen och ge synpunkter på den. Resultatet ska sammanställas och göras tillgängligt för studenterna.

Vid kursslut (oftast terminsslut) görs alltså en kursvärdering. Din lärare ansvarar för att kursvärdering sker och väljer lämplig form för genomförandet. Förslagsvis används nedanstående modell men andra former kan också användas.

Kursvärdering

Course Evaluation

Kursrapport

Du som studerar vid Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna fyller i denna kursrapport och lämnar till examinator i samband med examinationstillfället. Kursrapporten utgör en del av underlagen vid examinationstillfället för kurser med individuellt överenskommet kursinnehåll, exempelvis instrumentalstudier.

  • Första sidans fält är obligatoriska, den andra sidan fyller du i frivilligt.
  • Du fyller i en gemensam rapport för instudering/instrumentalstudier.
  • I samband med examinationstillfället lämnar du dokumentet till examinator, som sedan lämnar det vidare till utbildningsadministratör Ola Elleström.

Kursrapport