Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbytesstudier

Utbytesstudier innebär att du förlägger en längre eller kortare period vid ett av Musikhögskolans eller Lunds universitets partneruniversitet.

Prata gärna med utbytesstudenter, lärare och utbildningsledare om vilket universitet som kan passa just dig. Om utbytesavtal finns innebär det att man kommit överens om att utbyta studenter (och lärare) med varandra. Avtalet garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Det är till CSN för utlandsstudier du ansöker för att finansiera utlandsvistelsen. I de flesta fall får du även hjälp med att hitta boende.

2021/22

Vårens utlysningar med Musikhögskolans avtal:

 • Nordplus- och Erasmus
 • Vietnam National Academy of Music, Hanoi, Vietnam
 • Federal University of Rio de Janeiro, Brasilien
 • Yamanashi Gakuin University, International College of Liberal Arts, Japan. 
 • Montana University, USA

(ansökan görs i EASY)

Höstens utlysningar för med utbytesavtal via Lunds universitet eller Konstnärliga Fakulteten:

  • University of California
  • University of British Columbia, Kanada
  • University of Rio Grande do Sul, Brasilien
  • University of Melbourne, Australien

  (Ansökan görs i SoleMove)

   Vem kan ansöka om utbytesstudier?

   Alla som studerar på ett program eller läser fristående kurser vid Musikhögskolan kan söka utbytesstudier, men du måste vara aktiv student vid ansökningstillfället samt under den termin som föregår utlandsstudierna. Vid utresa ska du ha avklarat minst 60 poäng vid Lunds universitet och inte ha rester. Det är viktigt att du diskuterar utbytet med din lärare, särskilt om du går musiker/kyrkomusikerutbildningen. Musikhögskolans lärare har många internationella kontakter och kan ge dig vägledning vid val av skola. Utbildningschefer/adminstratörer ska också vara informerade om ditt utbyte. 

   Notera att du som student vid musiker- eller kyrkomusikerutbildningen inte får åka på utbyte den termin som examen görs.

   Utbytesstudier inom ämneslärarutbildningen i musik kan ske vid en eller två terminer:

   • Med start termin 5, 6 eller 7 om man väljer att göra ett utbyte under en termin inom ämne 2/Estetiska fördjupningskurser
   • Med start termin 5 om man väljer att göra utbyte under en-två terminer inom ämne 2/Estetiska fördjupningskurser. Väljer man detta alternativ kommer termin 7 att innehålla kursen "ensemble och huvudinstrument", 30 hp inom ämne 2.

   För studenter med annat skolämne i kombination med musik kan ansökan om utbytesstudier göras hos respektive ämnesinsitution.

   Vart kan jag åka?

   Musikhögskolan har avtal med flera institutioner i och utanför Europa. Alla partners och utbytesavtal finns inlagda i SoleMove

   När och hur?

   Ansökningar utanför Europa görs som regel under hösten och ansökningar inom Europa börjar med en anmälan om utbyte senast den 15/2 och därefter en ansökan i EASY från 1/3.

   Här hittar du blanketten Anmälan om mobilitet för utbyte i Europa- fyll i, skriv ut och få underskrifter av dina lärare/utbildningsledare. Därefter görs en ansökan i EASY.

   Alla ansökningar inom Europa görs online i EASY men vissa skolor har även egna ansökningssystem (se deras hemsidor).

   Du kan göra max 3 Erasmus-ansökningar + 3 Nordplus-ansökningar.

   Vad ska ansökan innehålla?

   Ansökningar till de olika skolorna kan se väldigt olika ut, men vanligtvis innehåller de:

   • Ansökan med en studieplan
   • Learning Agreement (genereras via EASY). Kan också laddas upp manuellt Blankett: Learning Agreement [PDF-dokument]
   • Inspelning (laddas upp i EASY). 15-20 minuters inspelning som visar din musikaliska och tekniska förmåga. Kompositionsstudenter bifogar sina verk samt verkförteckning
   • Transcript of records, Ladok-utdrag på engelska. Det kan hämtas från Studentportalen
   • Motivation letter, ett mer personligt brev där du berättar varför du vill åka på utbyte till just den skola du söker till
   • Curriculum Vitae, CV. Vissa skolor vill även ha ett rekommendationsbrev från din lärare. Med hjälp av Europass HÄR kan du bland annat göra ditt eget CV och göra ett språktest.

   Partneruniversitet

   Musikkhögskolan är med i AEC - Association Eurpéenne des Conservatories, Académies de Musique et Musikhochschulen - och i deras medlemsförteckning finns de flesta av våra partneruniversitet listade.

   Medlemsinsititutioner AEC

   • NordClassic för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom klassisk musik. Medlemsinstitutioner som ingår
   • NordOpera för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom opera. Medlemsinstitutioner som ingår
   • NordPuls för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom jazz-, pop-, rock-, latin- och världsmusik. Medlemsinstitutioner som ingår
   • NordTrad student- och lärarmobilitet, projekt samt änmesutveckling för folkmusiker. Musikhögskolan i Malmö, Lena Arstam och Pär Moberg koordinerar detta nätverk från 2017. Medlemsinstitutioner som ingår
   • NNME (Nordic Network for Music Education) för musikpedagogik och forskning är ett Nordplusnätverk utanför Nordplusmusic.
   • Act-in-Art nätverk för alla konstarter och syftar till att utveckla "entrepreneural mindset" i högre konstnärlig utbildning

   Storbritannien är med i Erasmus+ programmet till och med vårterminen 2022. Därefter vet vi inte vad Brexit kommer att innebära för utbyten med UK.

   Ansökningsperioden är från den 1 mars. Ansökningar görs i EASY.

   Universitetsgemensamma avtal

   Utlyses av Konstnärliga fakulteten

   • Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil (1 plats HT). UFRGS Institute of Arts offers graduate, undergraduate and research programmes in Music.
   • University of British Columbia, Canada (1 plats HT). Vancouver Campus, UBC School of Music offers curriculum of music theory and aural skills, music history, music technology, solo and ensemble performance in undergraduate programs, fields of specialization in performance, composition, and music scholarship in undergraduate programmes and research in Ethnomusicology, Musicology and Music Theory.
   • University of Melbourne, Australia (1 plats 1 HT). The Melbourne Conservatorium of Music is one of the most vibrant centres for undergraduate and graduate music performance study in Australia.
   • Varje höst utlyser Lunds universitet ett antal avgiftsfria studieplatser vid University of California, USA. Helt läsår. Läs mer här

   Ansökningsperiod 15 oktober - 1 november. Ansökan görs i SoleMove. Efter ansökan handläggs dessa av handläggare på Externa Relationer vid LU.

   Övriga utom-europeiska MHM-avtal finns med:

   • Vietnam National Academy of Music, Hanoi, Vietnam
   • Federal University of Rio de Janeiro, Brasiien
   • Yamanashi Gakuin University, International College of Liberal Arts, Japan

   Erasmus-stipendiet

   Detta stipendium söker du efter du vet om du blivit antagen.

   • alla som antagits till ett utbyte, även Nordplusutbyte, och lagts in i Ladok kan ansöka om Erasmus-stipendiet online via webben. Kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se om du har frågor kring stipendiet.
   • fasta stipendier om 400-460 Euro/månad beroende på vart man åker. 416-655 Euro/månad för praktik.
   • språktest för antagna studenter görs i samband med ansökan om stipendiet. En länk kommer att skickas till dig efter det att du ansökt. Språktestet görs på det språk som är det huvudsakliga studiespråket under mobiliteten. Det finns på engelska, tyska, franska, spanska italienska och nederländska.
   • online språkkurser erbjuds om du får resultat på språktestet som är sämre än B2. Då kommer automatiskt erbjudande om språkkurs online.
   • övriga studenter som vill gå en språkkurs on-line kan höra av sig erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se eller erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se
   • tider för utbyte är 3-12 månader för studentmobilitet och praktik 2-12 månader
   • 12 månaders mobilitet/nivå; dvs 12 månader för Bachelor och 12 månader för Master
   • Erasmus Mobility Tool är en slutrapport som skickas direkt via mail från EU-kommissionen till studenter och lärare. Viktigt att fylla i efter mobiliteten!

   Läs mer och ansök om Erasmus-stipendiet

   Kontakt

   Sara Engblom
   Utbildningskoordinator
   +46 40 32 54 19
   sara [dot] engblom [at] mhm [dot] lu [dot] se

   Ansök här (vt)


   Steg 1

   Ladda ner och fyll i följande blankett. Lämnas till Lena Arstam senast den 15 feb.

   Steg 2

   Ansök om utbyte via AEC Dreamapply EASY från den 1/3