Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val och valberedning

Här hittar du information om Musikhögskolan i Malmös valberedning samt om aktuella val vid institutionen.

Valresultat 17 oktober 2023

Den offentliga sammanräkningen av valen vid Musikhögskolan i Malmö har genomförts, se valprotokoll.

Sammanfattning

Val av prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt samt ledamöter och suppleanter till institutionsstyrelsen (STYR 2023/1896)

 • Prefekt: Hans Hellsten
 • Ställföreträdande prefekt: Almaz Yebio
  Dekans beslut för perioden 2024-01-01 till 2026-12.31 (PDF 37 kB, nytt fönster)
 • Ordinarie ledamöter: Joakim Barfalk, Anders Johnsson, Francisca Skoogh, Carl-Johan Stjernström, Adriana Di Lorenzo Tillborg, Sara Wilén, Kent Karlsson, Rebecka Lassbo
 • Gruppsuppleanter för lärarna: Peter Berglund, David Hansson, Anna Edström Rudolf
 • Suppleant för övriga anställda: Ulrika Emanuelsson

Val av ledamöter och gruppsuppleanter Utbildningsnämnden ML (STYR 2023/1897)

 • Ordinarie ledamöter: Mattias Frisk, Anders Hallbäck, Maria Hjorth, Pär Moberg, Markus Tullberg
 • Gruppsuppleanter: Maggi Olin, Elin Waileth Wikström
   

Val av ledamöter och gruppsuppleanter Utbildningsnämnden MuKy (STYR 2023/1899)

 • Ordinarie ledamöter: Daniel Fjellström, Annika Fredriksson, Henrik Frendin, Daniel Hjorth, Peter Nilsson
 • Gruppsuppleanter: Johan Bridger, Maria Streijffert

Vem kan nominera och rösta?

Röst- och nomineringsberättigade för val till Institutionsstyrelsen och prefekter är anställda vid institutionen vilkas anställning omfattar minst femtio procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas enligt Högskoleförordningen i detta sammanhang som studenter och är ej röstberättigade eller nomineringsbara.

Röst- och nomineringsberättigade för val till Utbildningsnämnder är alla lärare som innehar någon av de anställningar som definieras i gällande anställningsordning samt lärare med intermittent anställning vid institutionen.

Vem är valbar?

Valbara till prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, dvs professorer eller universitetslektorer samt lärare vid fakulteten som innehar anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt utses av dekan efter förslag genom val av de röstberättigade inom institutionen.

Valbara vid val av representanter för lärare i institutionsstyrelsen är företrädare med en anställning som lärare.

Valbara vid val av övriga anställda i institutionsstyrelsen är anställda vid institutionen som inte är lärare.

Valbara till UN är lärare som innehar någon av de anställningar som är definierade i gällande anställningsordning samt lärare med intermittent anställning, dvs samma kriterier som för nominerings- och rösträtt. 

Doktorander med doktorandanställningar räknas enligt Högskoleförordningen i detta sammanhang som studenter och är ej röstberättigade eller valbara.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Fastställda röstlängder 22 september 2023


Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater vid val av prefekt, ställföreträdande prefekt och ev. biträdande prefekt, institutionsstyrelse (InS) samt utbildningsnämnder (UN) för musiklärarutbildningarna respektive musiker och kyrkomusikerutbildningarna.

Den 6 mars 2023 företogs röstsammanräkningen för val av valberedning vid Musikhögskolan i Malmö. Se protokoll (PDF 128,6 kB, nytt fönster)

Då röstades fem av sju ledamöter fram:

 • Håkan Andersson
 • Dragan Buvac
 • Björn-Tryggve Johansson
 • Max Lörstad
 • Elisabeth Melander

Ett fyllnadsval av två ledamöter hölls under sommaren 2023 och 21 augusti 2023 företogs röstsammanräkningen. Se protokoll (PDF 187 kB, nytt fönster)

Följande personer röstades fram:

 • Sara Engblom
 • Pernilla Grahn

Valberedningen vid Musikhögskolan i Malmö för mandatperioden 1 april 2023 - 31 mars 2026 består följaktligen av fem lärarrepresentanter och två TA-representanter. 

Sittande valberednings uppdrag

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag till prefekt, ställföreträdande prefekt, ev. biträdande prefekt samt ledamöter och suppleanter till institutionsstyrelse och utbildningsnämnder inför nästa mandatperiod (1 januari 2024 - 31 december 2026).