Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyddsombud

Den årliga skyddsronden är senarelagd på grund av Covid 19

Med anledning av pandemin kommer den årliga skyddsronden att senareläggas, och vi räknar med att den ska ske i augusti. Har du ärenden som gäller arbetsmiljö eller skyddsfrågor kan du vända dig till kent [dot] karlsson [at] mhm [dot] lu [dot] se (Kent Karlsson) (enhetsledare) eller lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se (Lena Hallabro) (skyddsombud).

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant kallas skyddsombud.

Uppdraget som skyddsombud

Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombudet har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Skyddsombudet ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Skyddsombud

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se