Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorand

Nya doktorer höjer sina diplom. Fotograf: Kennet Ruona.

Canvas

Musikhögskolans doktorandutbildningar utgår från lärplattformen Canvas, där du hittar kursplaner, scheman och annan information kopplat till dina respektive kurser. 

Läs mer om Canvas


Allmän studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns en allmän studieplan som beslutas av den konstnärliga fakultetsstyrelsen. Den allmänna studieplanen innehåller:

  • huvudsakligt upplägg av utbildningen
  • särskilda behörighetskrav, förkunskaper och andra villkor som gäller för att kunna antas till utbildningen
  • bestämmelser om urval och vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

Läs mer om de allmänna studieplanerna


Registrera dig i Ladok

Det åligger doktoranden att registrera sig inför varje termins studier. För att registrera dig som aktiv doktorand, logga in på studentportalen www.student.lu.se med hjälp av dit. Lucat-id (se punkt 9) eller StiL-konto. 


Nätverkande

Vid Konstnärliga fakulteten finns Inter Arts Center (IAC), en centrumbildning med syfte att främja utvecklingen av den konstnärliga forskningen, stödja tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med det omgivande kulturlivet.

Läs mer om Inter Arts Center

Inom ämnet musikpedagogik erbjuds årliga konferenser och publiceringsmöjligheter inom ramen för det samnordiska nätverket Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning. Inom de konstnärliga forskningsämnena kan en mängd inom-, inter- och transdisciplinära nätverk vara relevanta för den enskilda doktoranden. Kontakta din ämnesföreträdare för tips och information.

Lär mer om Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning

Kontakt

Anna Houmann
Professor och ämnesansvarig i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se (anna[dot]houmann[at]mhm[dot]lu[dot]se)


Michael Edgerton
Professor och ämnesansvarig konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se (michael[dot]edgerton[at]mhm[dot]lu[dot]se)