Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anna Houmann

Universitetslektor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap

Anna Houmann är lektor och forskare vid lärarutbildningen i musik i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon är även nationell koordinator för nätverket EAS (European Association for Music in Schools).

Under sin anställning har Anna Houmann varit med och planerat, startat upp och utvecklat tre lärarutbildningar i musik vid Musikhögskolan i Malmö. Hon har även varit delaktig i att planera, starta upp och utveckla en danspedagogisk utbildning i ett samarbete mellan Danshögskolan i Köpenhamn och Musikhögskolan i Malmö. I dessa arbeten har hon i huvudsak fokuserat innehåll-, form-, examination- och utvärderingsaspekter inom musikpedagogiska kurser med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Hennes ansvarsområde och undervisning vid Musikhögskolan i Malmö ligger i huvudsak inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, forskningsmetodik och de två självständiga arbetena.

– I egenskap av musiklärare, musiklärarutbildare och forskare har jag ständigt fascinerats av yrkets potential och gränser. I december 2010 disputerade jag med avhandlingen "Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar". I denna definierar jag handlingsutrymme som att ha möjligheter och kunskap att göra egna professionella bedömningar och val i det dagliga arbetet.
– Jag menar att de ligger i både yttre ramar som i inre föreställningar hos den enskilde läraren. Till de yttre hör hur man förhåller sig till nationella planer, skolans organisation, undervisningssituationen med elever samt samarbete med kollegor. Men individen kan också utveckla förhållningssätt till sina möjligheter och begränsningar vilket kan möjliggöra att man kan gå utanför de yttre ramarna. Det kan bidra till att man utvecklar både sig själv som musiklärare och den verksamhet som man arbetar i. Att gå utanför tidigare erfarenheter, traditioner och utbildning är förbundet med ett risktagande som skapar en rädsla för förändring och utveckling, berättar Anna Houmann.

I samband med ett SIDA-projekt som Musikhögskolan i Malmö i samarbete med Vietnam National Academy of Music i Hanoi ledde hon tillsammans med kollegan Gunnar Heiling 2008-2009 arbetet med att utveckla en Musikpedagogisk institution i kollaboration med fem vietnamesiska kollegor. Den musikpedagogiska institutionen skulle inkorporera fristående kurser och uppdragsutbildning i musikpedagogik för blivande och yrkesverksamma lärare i musik, utvecklings- och kvalitetsarbete av program, handledning av undervisning och lärande i musik (grundskola och gymnasieskola) och slutligen en lärarutbildning i musik. Arbetet handlade i stort om att undervisa i högskolepedagogik på masternivå med ett innehåll som kretsade kring lärande och undervisning, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, organisationsutveckling, kursplanearbete, programutvärdering och självvärdering, läraren som forskare mm. Projektet kommer att redovisas i bokform under våren 2013.

Lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö har erhållit medel för forskning i samband med utarbetandet av den nya lärarutbildningen. Ett utav forskningsprojekten fokuserar kreativitet. Tillsammans med Eva Saether driver hon forskningsprojektet ”Creativities – transcending boundaries in higher music education”. Syftet med projektet är; att göra en översiktlig kartläggning av forskningsläget kring kreativitet, både inom musikfältet och i ett bredare perspektiv, att utarbeta konkreta förslag på hur kreativitet ska kunna vara ett övergripande perspektiv i lärarutbildning i musik, att föreslå hur kreativitet kan färga kurserna vid MHMs lärarutbildning. I samband med projektets arbete har det lagts upp en hemsida där det finns ytterligare information.

Läs mer på hemsidan www.creativities.org

Under 2010 deltog Anna Houmann som skolinspektör i skolinspektionens utvärdering av musikämnet i grundskolan. Hon har även deltagit som forskare i ett NSHU-projekt som syftade till att belysa ”bedömningskriterier i högre konstnärlig utbildning”.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Anna Houmann
E-post: anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Lärare (Musikhögskolan)

+46 40 32 54 07