Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan till uppsamlingsprov

Anmälan till uppsamlingsprov

Vecka 6, 33 och 45 anordnas uppsamlingsprov. Vid dessa tillfällen har studenter möjlighet att examineras på kurser från tidigare terminer. 

För studier påbörjade före höstterminen 2011, ta kontakt med carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se (Carina Gustin).

För studier påbörjade från och med höstterminen 2011:

  • Anmälan är bindande (om du uteblir från exminering räknas det som ett provtillfälle)

  • Sista datum för anmälan är: 15 januari för examination under v 6, 15 juli för examination under v 33, 1 oktober för examination under v 45.
  • Observera att om du önskar examineras i flera kurser/delkurser under samma vecka, gör du en anmälan per kurs/delkurs.
  • Du har rätt att examineras i en delkurs på samma innehåll upp till två år efter avslutad kurs. Därefter kan du behöva gå om hela eller delar av kursen om innehållet har förändrats. 
  • Skriftliga inlämningsuppgifter skall vara examinatorn tillhanda senast kl. 9.00 måndagen i aktuell examinationsvecka. För övriga former av examination tar du direkt kontakt med examinator för besked om tid för prov.

Länk till anmälan


Förkunskapskrav för registrering

Särskilda förkunskapskrav gäller för registrering av ett flertal kurser inom ämneslärarutbildningen samt KPU. Läs mer här; förkunskapskrav som krävs för registrering

Examination av Examensarbete / Självständigt arbete

För kursen examensarbete/ självständigt arbete gäller särskilda rutiner. Här finner du mer information gällande självständigt arbete respektive examensarbete.

Kontakt

Carina Gustin
Utbildningskoordinator
Tel: +46 40 32 54 12
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se