Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studera utomlands

Utbytesstudier för studenter vid Musikhögskolan
Att studera utomlands är en erfarenhet för livet som ger personlig och yrkesmässig utveckling och ett internationellt nätverk med många nya vänner. Du får möjlighet att lära känna ett nytt land, en ny kultur och det är ett bra tillfälle att förbättra dina språkkunskaper. Möjligheterna till utbytesstudier är många genom olika utbytesprogram och ses som en naturlig del av din utbildning.

New York

Mentorsprogram i Lund - info

Vill du bli mentor för internationella studenter som kommer till Lunds Universitet? Här är mer information.

Utlysningar för 2017/18

  • Intresseanmälan om utbytesstudier inom Nordplus- och Erasmus ska lämnas till Lena Arstam, internationell koordinator, senast 15 februari. Ett nytt ansökningssystem, EASY, är på gång. Mer info senare. Du kan redan nu göra en anmälan om utbytesstudier - här är anmälan - fyll i, skriv ut och få underskrifter av lärare/utbildningsledare.

  • Utanför Europa -  Läs om vilka universitet som är akutella på sidan till vänster. Ansökningsperiod 15 oktober-1 november. Anmälan om utbyten är en intresseanmälan för att nomineras till ett universitet och därefter få göra själva ansökan med inspelning.
  • University of California, USA. ansökningsperiod 15 oktober-1 november via LU hemsida http://www.lu.se/studera/studera-utomlands/utbytesstudier/university-of-california
  • Vietnam National Academy of Music


Partneruniversitet

Uppdaterad lista med deadlines för ansökan om Nordplus/Erasmus-utbyten. Men glöm inte att göra anmälan först!

Utbytesprogram
Utbytesstudier inom ett utbytesprogram innebär att du förlägger en längre eller kortare period vid ett av Musikhögskolans eller Lunds universitets partneruniversitet. Det finns även möjlighet att göra praktik utomlands genom Erasmus+ programmet.

Om ett avtal om utbyte finns med ett universitet innebär det att man kommit överens om att utbyta studenter (och lärare) med varandra. Avtalet garanterar att undervisningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Inom Erasmus/Nordplus utbytesprogram ingår även stipendier. Du ska också få hjälp med att hitta boende. Det är till CSN för utlandsstudier du ansöker för att finansiera utlandsvistelsen.

Tillgodoräknande
Studierna kan tillgodoräknas i din examen, förutsatt att kurserna överensstämmer med kraven i din utbildning. Det är därför viktigt hur du fyller i ett sk Learning Agreement. LA är ett avtal mellan våra skolor där du listar de kurser/ämnen som du skulle ha läst här under utbytesperioden. Avtalet ska skrivas under av din utbildningsledare och därefter av den skola du antagits till. Då vet du att du får dina önskande ämnen och att utbytet är godkänt för att kunna tillgodoräknas.

Vem kan söka?
Alla som studerar på ett program eller läser fristående kurser vid Musikhögskolan kan söka. Du måste vara aktiv student vid ansökningstillfället samt under den termin som föregår utlandsstudierna. Vid utresa ska du ha avklarat minst 60 poäng vid Lunds universitet och inte ha rester.

MU/KY-studenter får inte åka på utbyte den termin som examen görs.

GY-studenter kan åka på utbyte endast under termin 5, 6 eller 7. Endast en termin kan tillgodoräknas i examen. GR-studenter kan endast delta i kortare projekt eller praktik.

När och hur?
Börja med ansökan i god tid! Ta reda på vilka skolor och lärare som kan vara intressanta för dig och din utbildning. Om du går MU/KY är det viktigt att du diskuterar utbytet med din lärare.  Musikhögskolans lärare har många internationella kontakter och kan ge dig vägledning vid val av skola.

Ett nytt digitalt ansökningssystem, European Application SYstem, kommer inom kort. Det gäller både för Nordplus och Erasmus-utbyten men först, senast 15 februari - se ovan under upplysningar för blankett, ska du lämna in en anmälan om mobilitet. Efter den 15:e februari kontaktas du av Lena Arstam för mer info om hur du ska ansöka om utbytet.

En ansökan består i regel av fem delar - 1) Ansökan, 2) Learning agreement, 3) Personligt brev där du i korthet beskriver varför du söker utbytet, 4) CV och Ladok-utrdrag (finns att hämta på Studentportalen). Vissa skolor vill även ha rekommendationsbrev, 5) Inspelning med cirka 20-30 minuters musik som bäst visar din musikaliska och tekniska förmåga. Märk inspelningen noga och någon bör intyga att det är du som spelar.

Mer information
Välkommen att besöka Lena Arstam, internationell koordinator i rum X224.

Lista på studenter som varit på utbyte sedan 2011

Allmänt om utbytesstudier hittar du på Lunds universitets hemsida
Studera utomlands

Information inför din resa hittar du också på Lunds universitets hemsida
Inför avresan

Om försäkringar på Kammarkollegiets hemsida
http://www.kammarkollegiet.se/f-rs-kringar-riskhantering/studentf-rs-kringar

Sidansvarig:

Kontakt

Lena Arstam

Lena Arstam
Internationell koordinator och stipendiehandläggare
Musikhögskolans gemensamma enheter
+46 (0)40-32 54 67
lena.arstam [at] mhm.lu.se