Musikhögskolan har ett stort kontaktnät med det omgivande musik- och kulturlivet och nära samarbeten med såväl konsertscener som olika institutioner. Varje år genomför vi ett stort antal konserter och konsertprojekt, liksom pedagogiska och konstnärliga projekt över program- och ämnesgränserna.

Konsertverksamhet

Musikhögskolans konsertverksamhet utgör en viktig del av vår regions kulturutbud och inkluderar exempelvis samarbeten med Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester, Malmö Operaorkester och Musica Vitae. Andra institutioner vi samarbetar med är Palladium, Mix Musik, Jazz i Malmö och Dunkers Kulturhus. Malmös pop-, rock- och jazzscener får även de ofta besök av våra studenter.

Tillsammans med Musik i Syd genomför Musikhögskolan årligen Connect Festival, som är en festival för vår tids musik, konstnärliga uttryck och strömningar. 

Läs mer om Musikhögskolans konsertverksamhet

Körcentrum Syd

Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet tillhörande Musikhögskolan i Malmö. I styrelsen är följande institutioner representerade: Lunds Universitet (Musikhögskolan och Odeum), Musik i Syd, Lars-Erik Larssongymnasiet samt Svenska kyrkan. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att utveckla körlivet i den södra regionen med fokus på utbildning, utvecklingsprojekt och forskning.

Läs mer om Körcentrum Syd

Musikutbildning i regionen

Musikhögskolan har också ett omfattande kontaktnät med musik- och kulturskolorna i regionen, folkhögskolor, estetiska program och grundskolor. De långsiktiga samarbetena, som byggts upp under många år, har resulterat i att vi kan erbjuda mycket bra praktikmöjligheter, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Detta gäller framför allt dig som studerar på ämneslärarutbildningen i musik, men förekommer även inom andra utbildningar.