Musikhögskolan i Malmö är skolan för dig som önskar arbeta professionellt som musiker, kyrkomusiker, kompositör, musiklärare eller forskare, och önskar en gedigen utbildning inom ditt musikområde. Här kan du nå högsta möjliga nivå i ditt konstnärskap och personliga uttryck och med dina specialkunskaper aktivt bidra i det dynamiska kulturlivet. I centrum står vår gemensamma passion för musik och lärande.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar på kandidat- och masternivå för blivande musiker, kompositörer och kyrkomusiker för professionell verksamhet i orkestrar och ensembler samt för en växande frilansmarknad. Genom att studera vid något av våra musikerprogram förbereder du dig inför ett framtida professionellt musikerskap som solist och/eller ensemble- och orkestermusiker.

Din framtida yrkesidentitet

Under utbildningstiden utvecklar du de kunskaper och färdigheter du behöver för att på hög konstnärlig nivå kunna verka i ett föränderligt och dynamiskt kulturliv i alla dess olika former. Vi erbjuder utbildning med stora möjligheter att förverkliga dina egna mål och samtidigt bygga upp en stark yrkesidentitet som ska räcka livet ut för dig som musiker. Alla våra programutbildningar är gedigna yrkesutbildningar av hög kvalitet och undervisningen bedrivs av en professionell och engagerad lärarkår med djupa kunskaper om de krav på färdighet och förmågor som krävs för ett aktivt musikerskap. 

Våra lärare

Hos oss arbetar omkring tvåhundra lärare, ett tiotal doktorander och vi har även en gästlärarverksamhet, där internationella musiker och pedagoger ger våra studenter inspirerande musikaliska influenser från hela världen. Många av våra lärare är parallellt med sin anställning även utövande musiker och kompositörer, aktiva i det professionella musik- och kulturlivet. Flera av dem med internationella karriärer. Våra utbildningar håller hög konstnärlig och pedagogisk nivå, är undervisningstäta och rika på innehåll, och utgår från din personliga utveckling och mötet mellan dig och dina lärare.

Våra lärare (A-Ö)