Aktuellt från Lunds universitet

De strategiska forskningsområdena vid Lunds universitet har beslutat om en satsning på workshops med fokus på globala må...
Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för ...
Under hösten 2019 gjordes en nulägesanalys av hur fakulteterna och universitetets IT-funktioner hanterar incidenter och ...

Emergency info

In case of emergency, dial 112

University guard:
+ 46 46 222 07 00

Ramtider

Läsåret 2020/2021
Höstterminen pågår 31 aug 2020 – 19 jan 2021
Vårterminen pågår 18 jan – 6 juni 2021

Läsårsöversikt | Senast ändrad 2020-06-08 (pdf-dokument)

Mötesöversikt | Senast ändrad 2020-06-08 (pdf-dokument

Aktuellt från Konstnärliga fakulteten

Det är nu klart att det blir Marge Arkitekter som ska rita det nya konstnärliga campuset i Varvsstaden, dit hela Konstnä...
Nu stärks Konstnärliga fakultetens ledning upp med en vicedekan för forskning i form av docent och universitetslektor Yl...
I samarbete med Malmö Konstmuseum kommer Konstnärliga fakulteten att medverka i det treåriga projektet ”Historia genom K...