Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vid Musikhögskolan i Malmö består forskningsmiljön av verksamma forskare och doktorander inom två forskningsämnen; konstnärlig forskning i musik och musikpedagogisk forskning.

Konstnärlig forskning i musik studerar komplexiteten i samtida konstnärligt utövande. Styrkan i detta program ligger i den experimentella inställningen till hur konstskapande och forskning påverkar varandra. Vidare studeras hur tekniska verktyg kan få epistemisk status och påverka det semantiska underlaget för den kreativa produktionen. Sådan dialektik mellan epistemicitet och teknik är den inre kärnan i ett experimentellt system, det är dess drivkraft.

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika lärprocessernas innehåll. Musikpedagogisk forskning vid Musikhögskolan är framtidsorienterad med fokus på praktiknära skolforskning, kreativitet, social hållbarhet, interkulturellt musikaliskt lärande och möjlighet till likvärdig musikutbildning för barn, unga och äldre. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, kognitionsvetenskap, musiketnologi och musikvetenskap för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.


Aktuella publikationer

Ett axplock av det senaste årets publikationer från forskare vid Musikhögskolan: 


Forskningssamverkan

Våra forskare deltar flitigt i internationella konferenser och nätverk, vilket har etablerat Musikhögskolan i Malmö som en internationellt uppmärksammad forskningsinstitution i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik.


Inter Arts Center

Kvinna spelar ett instrument sittandes på golvet inför publik. Foto.

Inter Arts Center (IAC) är en centrumbildning vid Konstnärliga fakulteten med syfte att främja utvecklingen av den konstnärliga och musikpedagogiska forskningen, stödja tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med det omgivande kulturlivet.

Läs mer om Inter Arts Center

Kontakt

Ämnesansvariga:

Anna Houmann
Professor och ämnesansvarig i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se


Michael Edgerton
Professor och ämnesansvarig konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se (michael[dot]edgerton[at]mhm[dot]lu[dot]se)


Forskare
Doktorander