The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sven Bjerstedt

Sven Bjerstedt

Associate professor

Sven Bjerstedt

Kring Fakiren

Author

 • Sven Bjerstedt

Summary, in Swedish

Den lundensiske 1800-talshumoristen, diktaren och journalisten Axel Wallengren (1865–96) är mest känd under signaturen Falstaff, fakir. Den här boken anlägger skilda perspektiv på personen Wallengren själv, på hans texter och på en rad personer som direkt eller indirekt kan ha inspirerats av honom. Det handlar dels om sådana som ingick i den mycket kreativa miljö som 1890-talets Lund utgjorde, dels om några andligen besläktade skribenter – kort sagt, ett och annat kring Fakiren.

Department/s

 • Teachers (Malmö Theatre Academy)

Publishing year

2022-08-19

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Ekström & Garay

Topic

 • General Literature Studies

Keywords

 • Falstaff, fakir
 • Axel Wallengren
 • August Strindberg
 • Carl Deurell
 • Carl J. Kullenbergh
 • John Wigforss
 • Karl Benzon
 • Anna Myrberg
 • Klara Johanson
 • Harriet Löwenhjelm
 • Astrid Lindgren

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-89706-49-1