The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sven Bjerstedt

Sven Bjerstedt

Associate professor

Sven Bjerstedt

Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

Author

  • Sven Bjerstedt

Summary, in Swedish

En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.

Department/s

  • Malmö Theatre Academy

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

195-201

Publication/Series

Högre utbildning

Volume

5

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Swednet

Topic

  • Didactics

Keywords

  • heterogena grupper
  • kreativa processer
  • komposition

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 2000-7558